Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng

(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, không ngừng, không nghỉ và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Cử tri và Nhân dân đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, “nói đi đôi với làm”, thật sự...
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội
(ThanhtraVietNam) - Chiều 20/5, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn.
Toàn văn Báo cáo KTXH và NSNN của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Toàn văn Báo cáo KTXH và NSNN của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu Toàn văn Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN năm 2023; tình hình thực hiện...