Nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những nội dung chỉ đạo được truyền đạt tại Hội nghị

Nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những nội dung chỉ đạo được truyền đạt tại Hội nghị

(ThanhtraVietnam) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đối với cán bộ, đảng viên của thành phố về tiếp thu các nội dung tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, vừa qua.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện"
Quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" sẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Hàn Quốc sang trang mới, phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết...
Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Trung ương Đảng ký Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung...