Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thứ sáu, 02/02/2024 10:00
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 02/02/2024, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. Ảnh: Thu Hường

Tiếp nối thành công

Được biết, đây là năm thứ tư Cuộc thi này được tổ chức, kể từ năm 2021 đến nay. Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát động tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,  Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, đây là năm thứ Ba Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Cuộc thi trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, năm 2022, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối công tác ở trong nước và ngoài nước. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1.108 tác phẩm dự thi của 41/61 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, lựa chọn 32 tác phẩm đạt giải ở hai thể loại Tạp chí và Báo để trao giải thưởng.

Năm 2023, Đảng ủy Khối đổi mới phương pháp, nội dung Cuộc thi với cách làm sáng tạo, đã phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Cuộc thi sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối và ở cả trong nước và ngoài nước. Ban Tổ chức Cuộc đã nhận được 3.736 tác phẩm của cả 03 loại hình: Tạp chí, Báo, Phát thanh/truyền hình/video clip do 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự Cuộc thi (gấp 3 lần năm 2022). Nhiều đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia Cuộc thi. Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã trao giải thưởng cho 51 tác phẩm đạt giải.

Tiếp nối thành công của các Cuộc thi năm 2022 và năm 2023, năm 2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phối hợp với 05 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đồng tổ chức Cuộc thi.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ngoài Đảng bộ Khối, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và người nước ngoài.

Thể lệ Cuộc thi

Với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 02 tác phẩm dự thi, gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 03 tác phẩm dự thi, gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng kèm theo. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay theo phụ lục định hướng chủ đề gửi kèm.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Tác phẩm dự thi (gồm bản in và file mềm) gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đơn vị Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi - Địa chỉ: số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; phong bì đựng tác phẩm dự thi ghi rõ: “Tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Gửi file mềm tác phẩm dự thi về địa chỉ Email: cuocthichinhluandbk@gmail.com. Ban Tổ chức Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/5/2024 (theo dấu bưu điện).

Cơ cấu và số lượng giải thưởng

Được biết, theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ trao giải theo 05 loại hình tác phẩm dự thi: Tác phẩm loại hình Tạp chí: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 08 giải Ba, 20 giải Khuyến khích; Tác phẩm loại hình Báo: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 08 giải Ba, 20 giải Khuyến khích; Tác phẩm loại hình Phát thanh: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 08 giải Khuyến khích; Tác phẩm loại hình Truyền hình: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 08 giải Khuyến khích; Tác phẩm chính luận loại hình Video clip: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 08 giải Khuyến khích.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tặng Bằng khen đối với 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, sáng tạo Cuộc thi, phục vụ hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra