Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường

Thứ hai, 02/05/2022 14:03
(ThanhtraVietNam) - 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng thời cũng cắm một mốc son chói lọi cho cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vào bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân dân ta, một cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm (từ tháng 7/1954 đến tháng 5/1975). Đất nước ta, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự khổng lồ chính quyền tay sai của Mỹ, được xếp vào loại mạnh nhất Đông Nam Á, giải tán ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, là thành quả kỳ diệu của cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống lại một đế quốc giàu có nhất, hùng mạnh nhất, vô cùng nham hiểm, tàn bạo kéo dài suốt năm đời Tổng thống Mỹ.

Đánh giá tầm vóc và ý nghĩa thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976) khẳng định:“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”(1)

leftcenterrightdel
Chiến thắng của dân tộc Việt Nam, một chiến thắng tầm vóc lịch sử  (Ảnh: Internet)

Thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, vô cùng gian khổ nhưng hết sức vẻ vang, chống lại mưu đồ đen tối của đế quốc Mỹ xâm lược, không chỉ muốn áp đặt ách thống trị thực dân cả kiểu cũ lẫn kiểu mới, mà còn muốn đưa đất nước ta trở lại “thời kỳ đồ đá”. Đại thắng lịch sử  mùa Xuân năm 1975, là thắng lợi của trí tuệ con người, của sức mạnh con người, của niềm tin sắt đá của cả một dân tộc, thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa được dẫn dắt bởi một đường lối và nghệ thuật lãnh đạo tài tình, sáng suốt của một Đảng cách mạng kiên cường.

Chiến thắng của dân tộc Việt Nam, một chiến thắng tầm vóc lịch sử. Một ký giả phương Tây đã từng viết: “Người Mỹ là một biểu tượng tất cả sức mạnh vật chất của thời đại… Họ muốn biến Việt Nam thành một bang mới của “Hợp chủng quốc”, vậy mà người Việt Nam hôm nay đã đánh bại thần tượng đó. Phải chăng, đó là một kỳ quan thế kỷ.(2)

Bài học có ý nghĩa sâu sắc của sự thành công và thắng lợi nêu trên là chúng ta đã tạo được ý chí đồng thuận xã hội rộng lớn trước mọi chủ trương, quyết sách thể hiện hợp lòng dân - ý Đảng, lấy Dân làm gốc, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là chủ thể của quá trình xây dựng và phát triển đất nước; nhờ đó, sức mạnh nội lực của từng cộng đồng, từng đơn vị, địa phương đã được khơi dậy mạnh mẽ, sáng tạo các phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, đoàn kết, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ta phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo vượt lên mọi khó khăn, thách đố trong những giai đoạn hiểm nghèo.

Vận dụng sáng tạo và triệt để bài học nêu trên, từng đơn vị, địa phương đã và đang hưởng ứng các giải pháp cấp bách của Đảng và Nhà nước đã đề ra trong thời gian tới:

Thứ nhất, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô bằng mọi biện pháp; cùng với đó, phải kiểm soát được dịch bệnh, các Bộ, ngành, địa phương không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, luôn sẵn sàng, chủ động, tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo, kết luận của Trung ương, Lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19, thực hiện hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết 128.

Thứ hai, Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thứ ba, kiên trì, kiên quyết thực hiện đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và thực chất vì mục tiêu giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Kỷ niệm 30/4 năm nay là dịp để mỗi người dân con Lạc cháu Hồng đất Việt ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, là dịp để mỗi người và mọi người, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương… ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Hơn 40 năm trước, tự lực, tự cường là để giành độc lập, tự do; nay tự lực, tự cường là để xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Không có tinh thần đó thì đất nước không thể tự chủ, càng không thể phồn vinh, hùng cường!

Chú thích:

(1) Văn kiện Đảng toàn tập, t.37, Nxb CTQG, H.2002. tr.979

(2) 30/4/1975, Nhìn từ phía bên kia, Nguyệt san Sự kiện và nhân chứng số 160, tháng 4/2007, trang 13.

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra