Thành lập Ban Tổ chức Lễ tang cấp cao đồng chí Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Thứ bảy, 04/03/2023 21:00
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 65/QĐ-TTCP ngày 04/3/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ tang cấp cao đồng chí Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, gồm:

1. Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ - Trưởng ban;

2. Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Mạnh Hường, Chánh Văn phòng - Thành viên;

5. Ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ III - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng Cục II - Thành viên;

7. Ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Hùng Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - Thành viên;

11. Ông Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể - Thành viên;

12. Ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ - Thành viên;

13. Ông Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ - Thành viên;

14. Ông Tạ Tuấn Anh, Đại diện gia đình - Thành viên.

Ban Tổ chức Lễ tang có trách nhiệm phối hợp với địa phương va gia đình tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Văn Minh theo nghi thức Lễ tang cấp cao quy định tại Nghị định số 105/2012/ND-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các Ông có tên trên thi hành quyết định này./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra