Thanh tra Chính phủ - Nhiều kết quả công tác quan trọng, nổi bật

Thứ tư, 24/01/2024 14:00
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 24/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ được triệu tập.

leftcenterrightdel
 Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: (1) Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và đánh giá, tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; (2) Ông Nguyễn Mạnh Hường, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Cục trưởng Cục II báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan năm 2023; Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024, công khai các khoản thu, chi của công đoàn; (3) Ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Hội nghị đã đạt được sự thống nhất cao khi được nghe nhiều ý kiến tham luận bày tỏ sự đồng tình với các dự thảo báo cáo nói trên. Đối với một số ý kiến bổ sung, Đoàn Chủ tịch ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp trả lời.

Kết quả tích cực và toàn diện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã biểu dương những kết quả tích cực và toàn diện của Thanh tra Chính phủ trong năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh một số điểm nổi bật:

Thứ nhất, công tác xây dựng thể chế đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là việc tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 03 Nghị định, Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022.

Thứ hai, bằng việc tập trung chỉ đạo quyết liệt nên ngành Thanh tra đã hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó luôn chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xử lý sau thanh tra. Do vậy, qua công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước, chuyển cơ quan điều tra tăng so với năm 2022.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Thứ ba, Thanh tra Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhất là vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tỉnh phía Nam, khu vực miền Trung - Tây Nguyên để nắm tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan đến đất có nguồn gốc từ nông - lâm trường quốc doanh. Trên cơ sở đó sẽ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội. Chính vì vậy, mặc dù tình hình khiếu nại, tố cáo cáo tăng so với năm 2022 nhưng trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tiếp tục duy trì ở mức cao (88,4%).

Thứ tư, Thanh tra Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp. Trong đó, có những nhiệm vụ mới và khó, nhất là công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý và chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Thứ năm, trong công tác xây dựng Ngành, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy cơ quan thanh tra các cấp; thực hiện Đề án chuyển đổi vị trí công tác và Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 131/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Thứ sáu, về công tác công đoàn, năm 2023, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày một nâng lên.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác nổi bật của Thanh tra Chính phủ, các cấp công đoàn Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra trong bối cảnh nền kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước có nhiều thách thức. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Thanh tra Chính phủ và các Công đoàn trực thuộc tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phát động thi đua và lập thành tích cao hơn nữa, góp phần xây dựng cơ quan và toàn Ngành trong sạch, vững mạnh.

Đồng tình và tiếp thu những ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ. Trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cần bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Hai là, tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, nhất là tại các địa phương phía Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên có khiếu kiện liên quan đến đất nông - lâm trường quốc doanh.

Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tăng cường triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, ...

Bốn là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó chú trọng “Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.”

Năm là, Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị phải gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết của đơn vị. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phiền hà hay vi phạm quy định, quy chế, nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động để xử lý kịp thời các vướng mắc trong nội bộ cơ quan, đơn vị./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra