Tiếp tục lãnh đạo, đề ra phương hướng, giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Thứ sáu, 09/09/2022 08:31
(ThanhtraVietNam) - Trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (TTCP), bằng sự nỗ lực, nhiệt tình và trách nhiệm của tập thể Ban Chi ủy và toàn thể đảng viên, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

Nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác

leftcenterrightdel
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025. (Ảnh: Thái Hải) 

Sáng ngày 08/9/2022, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên. Thông qua các buổi học tập nghị quyết chuyên đề do Đảng ủy TTCP tổ chức và các buổi sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ, các đảng viên đã được tuyên truyền, giáo dục và nhận thức đầy đủ về các nội dung đổi mới công tác tư tưởng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được cấp ủy Chi bộ và các đảng viên quán triệt nghiêm túc và thường xuyên có đánh giá tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: MN)

Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa thành kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và có đánh giá định kỳ tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ. Mỗi đảng viên đều tự xây dựng cho mình kế hoạch để thực hiện từng nội dung học tập một cách nghiêm túc.

Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị được thể hiện rõ nét, nhất là trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại của cơ quan và Kế hoạch công tác của đơn vị. Cấp ủy Chi bộ phát huy tinh thần tập thể, dân chủ trong lãnh đạo các hoạt động của Chi bộ; phát huy tốt trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của tập thể cũng như thế mạnh của từng đảng viên.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. (Ảnh: MN) 

Sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nề nếp. Trong đó, chất lượng sinh hoạt không ngừng được nâng cao; nội dung sinh hoạt thiết thực, gắn với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh đó, Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong đảng.

leftcenterrightdel
 Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025. (Ảnh: MN)

Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với các tiêu chí theo hướng dẫn của Đảng ủy TTCP, nhiệm kỳ vừa qua, công tác thi đua, khen thưởng đã phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng.

Báo cáo cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, như: Việc tham gia đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt còn chưa thực sự sôi nổi, các ý kiến tham gia còn chưa thực sự sâu sắc, trong phê bình đôi khi còn tâm lý nể nang, e ngại. Mặt khác, một số ít đảng viên chưa thực sự dành thời gian nghiên cứu sâu sắc những nội dung sinh hoạt, dẫn đến chất lượng ý kiến tham gia tại các buổi sinh hoạt còn hạn chế...

Tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025, phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ này, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo hoành thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để toàn thể công chức, đảng viên trong Chi bộ có nhận thức đúng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm được lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt và kịp thời triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nội dung học tập và làm thành các chuyên đề thiết thực, gắn với công tác chuyên môn của từng đơn vị; tổ chức thảo luận chuyên đề tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ theo từng quý.

leftcenterrightdel
Tập thể Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế. (Ảnh: MN) 

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Chi bộ; định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, phát huy những ưu điểm đã đạt được; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định về lập trường tư tưởng, vững vàng về chuyên môn, có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng. Nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức trong đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chủ động lãnh đạo việc xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch đề ra; phát huy những kết quả đạt được nhằm phục vụ thiết thực cho công tác ngành.

Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy, lãnh đạo Vụ; đề cao tính chủ động và trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy mới gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng làm Bí thư Chi bộ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025. (Ảnh: MN) 

Thay mặt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ khẳng định Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, giữ gìn đạo đức lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm trong Chi bộ để tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, sát cánh cùng các đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

“Nhiệm kỳ tới đặt ra nhiều nhiệm vụ, thách thức trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Chúng tôi hứa với các đồng chí tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra phương hướng, giải pháp để thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế; nâng cao vị thế, hình ảnh, vai trò trong triển khai nhiệm vụ hợp tác quốc tế của TTCP”, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh./.

 

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra