Tổng Thanh tra Chính phủ:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra

Thứ năm, 02/03/2023 18:45
(ThanhtraVietNam) - Ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 2/2023 như: tập trung lực lượng thực hiện 34 cuộc thanh tra; tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Hải Phòng; triển khai thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023…, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng và Quy chế 465 về hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Hải Phòng

Ngày 2/3/2023, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 2/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, Cục 3 tham gia trực tuyến từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá các cục, vụ, đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Ngô Tân 

Báo cáo do Vụ Kế hoạch Tổng hợp trình bày và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho thấy, trong tháng 2 các cục, vụ, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và do Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Cụ thể, các cục, vụ đã quan tâm thực hiện, bố trí phần lớn lực lượng triển khai các cuộc thanh tra (đang thực hiện 34 cuộc thanh tra), tham mưu, hoàn thiện nhiều dự thảo kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và ban hành kết luận thanh tra tại tỉnh Cà Mau. Vụ Kế hoạch – Tổng hợp báo cáo, xin ý kiến Ban cán sự đảng và tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2023. Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra giám sát các đoàn thanh tra trực tiếp, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và triển khai kiểm tra việc thực hiện 3 kết luận thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tiếp công dân tại TP Hải Phòng; Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Trung ương (đã tiếp 158 lượt với 319 công dân tới trình bày 158 vụ việc), xử lý 534 đơn, hướng dẫn, chuyển 169 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, trác nhiệm giải quyết.

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương và các cục, vụ, đơn vị làm việc với Bộ Công an để tham mưu thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ về các vụ, việc khiếu nại, tố cáo tiềm ẩn phức tạp về an ninh tại một số địa phương; tham mưu, đề xuất các vụ việc khiếu nại, tố cáo cần đưa vào kế hoạch giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong tháng 2, Cục Phòng chống tham nhũng đã triển khai thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; cử người tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị; hoàn thiện kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thanh tra Chính phủ, kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022, dự thảo Đề cương Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Về công tác xây dựng thể chế, đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục, Thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành...

Các mặt công tác khác như tổ chức cán bộ, tham mưu, tổng hợp, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, báo chí tuyên truyền...được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai.

Trình dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 và các Nghị quyết của Chính phủ trong đó có giao nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ; triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, thời gian tới, các cục, vụ được giao chủ trì thực hiện thanh tra tiếp tục chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; chú trọng thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; phối hợp tham mưu xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban cấp vụ Thanh tra Chính phủ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Tân 

Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1849 và các kế hoạch số 363 và 1910 của Thanh tra Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về khiếu nại, tố cáo.

Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các cục I, II, III chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý.

Về phòng, chống tham nhũng, giao Cục IV chủ trì trình Chính phủ dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030; hoàn thành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; tiếp tục triển khai Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023 và nghiên cứu, tham mưu văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc xác minh tài sản, thu nhập…

Tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ đặc biệt lưu ý, các cục, vụ, đơn vị cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng và Quy chế 465 về hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ./.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra