Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Thứ ba, 09/07/2024 11:00
(ThanhtraVietNam) - Để xây dựng các báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ và của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn gửi các bộ, ngành, địa phương; các cục: I, II, III, các vụ: I, II, III, Pháp chế, Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ.
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh minh họa - Internet 

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/6/2024 của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chỉ thị số 35-CT/TW) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; để xây dựng các Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ và của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (bộ, ngành trung ương) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (địa phương) báo cáo tổng kết 10 năm việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.

Báo cáo theo đề cương và các biểu số liệu kèm theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/6/2024 của Ban Chỉ đạo về Thanh tra Chính phủ chậm nhất vào ngày 15/7/2024, thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2024.

Bên cạnh đó, đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tham gia xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW theo đề cương và phụ lục gửi kèm Văn bản này (thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2024).

Báo cáo của các đơn vị cần đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất biện pháp tháo gỡ, kiến nghị (theo nội dung đề cương yêu cầu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Thanh tra Chính phủ (đ/c Đoàn Thanh Kỳ, Ban Tiếp công dân Trung ương, số điện thoại 080.49178 hoặc đ/c Nguyễn Đức Đạt, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, số điện thoại 080.49014 để được hướng dẫn)./.

Lan Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra