Sở Công Thương TP Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021

Thứ ba, 17/08/2021 15:39
Trong 06 tháng đầu năm 2021, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn TP. Hà Nội đã được Sở Công Thương bám sát kế hoạch của UBND Thành phố và Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố để xây dựng, ban hành các văn bản triển khai sâu rộng đến các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và đạt được kết quả toàn diện; góp phần nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội, đáp ứng việc phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL của Sở Công Thương đã được tổ chức đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình mới như: Tổ chức các cuộc hội nghị; đăng các bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài trung ương, địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các mạng xã hội; treo Banner, áp phích,… Qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở, UBND các Quận, Huyện, Thị xã, các doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, các hội và hiệp hội… cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật.

Đối với công tác PBGDPL về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Công Thương đã tuyên truyền tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các nội dung chủ yếu như: Vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, nêu bật những thành tựu trên mọi lĩnh vực và đời sống xã hội đã đạt được sau 35 năm đổi mới, đặc biệt là vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19. Quyền và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động khi tham gia bầu cử; nắm bắt được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử để tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Đồng thời, Sở cũng quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, cụ thể: Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc Hội khóa XV; Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức các hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; các văn bản của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và HĐND các cấp;...

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Sở Công Thương TP Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Sở đã ban hành 40 văn bản để tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động và các UBND quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, như: Văn bản số 1841/SCT-QLTM ngày 29/4/2021 về việc hạn chế tổ chức các hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 hiện nay; Văn bản số 1885/SCT-QLTM ngày 04/05/2021 về việc Bộ Công Thương Lào bãi bỏ việc tạm ngừng nhập khẩu, quá cảnh thủy sản các nước có dịch Covid-19; Văn bản số 1886/SCT-QLTM ngày 04/05/2021 về việc rà soát các nội dung phương án đảm bảo hàng hóa phòng chống dịch Covid -19 tại UBND các quận, huyện, thị xã; Văn bản số 1932/SCT-QLTM ngày 06/5/2021 về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố tại UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại; Văn bản số 2015/SCT-QLTM ngày 10/5/2021 về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch Covid-19 gửi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Văn bản số 2274/SCT-QLTM ngày 24/5/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội;...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong 06 tháng cuối năm, Sở Công Thương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Bám sát các chương trình, kế hoạch của UBND Thành phố, Bộ Công Thương và của Hội đồng phối hợp, PBGDPL Thành phố để chủ động xây dựng triển khai công tác tuyên truyền một cách kịp thời, có hiệu quả.

2. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các quy định, chính sách, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND Thành phố để khôi phục và phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp gồm:

- Phổ biến quy định pháp luật về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cho các cán bộ, công chức, người lao động của UBND quận, huyện, thị xã; các ban quản lý, công ty, hộ kinh doanh trong chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Đẩy mạnh kết nối cung cầu, hợp tác với các tỉnh, thành phố đảm bảo cân đối cung cầu trên địa bàn.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đảm bảo hàng hóa phục vụ Nhân dân trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là khi dịch bùng phát theo cấp độ 3, 4 của thành phố.

- Tiếp tục phổ biến pháp luật cho văn phòng đại diện, cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Nắm bắt tình hình tháo gỡ kịp thời khó khăn của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, thị trường tiêu thụ, bình ổn thị trường.

- Viết và đăng các bài tuyên truyền ngành Công Thương Hà Nội năm 2021 trên các báo, tạp chí.

3. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố và Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra