Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

Thứ ba, 05/03/2024 11:17
(ThanhtraVietNam) – Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn thực hiện nghiêm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong phạm vi toàn đơn vị.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Thời gian qua, Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ và công tác tuyền truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, đầy đủ đến toàn Viện Hàn lâm.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 29/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013,..)

Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, nâng cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, cụ thể là công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, viên chức và người lao động thông qua việc tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị…để qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong toàn đơn vị.

Về việc cập nhật tình hình, kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc đông người lên Trung ương (theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ) đến thời điểm báo cáo, Viện Hàn lâm không có vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đông người. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đơn vị trực thuộc đều thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Các báo cáo của Viện Hàn lâm ban hành về công tác kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tuân thủ thời gian, nội dung theo đúng đề cương hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Kết quả báo cáo luôn được cập nhật đầy đủ lên Hệ thống phần mềm Quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định.

leftcenterrightdel
GS, Viện sĩ Châu Văn Minh nhận Huy chương của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Belarus. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Báo Nhân dân 

Đảm bảo tình hình đơn vị ổn định, hạn chế phát sinh đơn thư

Viện Hàn lâm chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong phạm vi toàn đơn vị về: công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC; công tác kiểm tra, xác minh kê khai tài sản, thu nhập; công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công; công tác về thực thi hành chính công vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC, trong kỳ báo cáo, Viện Hàn lâm đã triển khai kiểm tra định kỳ về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC tại 13 đơn vị trực thuộc. Thông qua công tác kiểm tra, Viện Hàn lâm đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc gắn công tác tiếp công dân (tiếp cán bộ, viên chức và người lao động) với giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và công tác PCTN, TC.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị trực thuộc đã triển khai và thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Viện Hàn lâm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và PCTN, TC; tình hình đơn vị ổn định, không phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

Thực hiện Công văn số 2354/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ ngày 23/10/2023 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024, Viện Hàn lâm đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-VHL ngày 29/11/2023 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2024.

Trong giai đoạn 15/12/2022 đến 30/11/2023, Viện Hàn lâm nhận được 10 đơn thư, trong đó có 02 đơn tố cáo (không thuộc thẩm quyền) và 08 đơn kiến nghị (không thuộc thẩm quyền), không có đơn thư khiếu nại. Đối với 10 đơn thư không thuộc thẩm quyền, Viện Hàn lâm đã ban hành các văn bản về việc xử lý đơn.

Trong kỳ báo cáo, Viện Hàn lâm đã chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tình hình đơn vị ổn định, hạn chế phát sinh đơn thư.

Lan Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra