Sau thanh tra tại UBND huyện Cư M’gar, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể

Sau thanh tra tại UBND huyện Cư M’gar, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể

(ThanhtraVietNam) - Bằng việc chỉ ra các khuyết điểm, vi phạm, thậm chí là sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính ngân sách (thời kỳ năm 2019) và nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai tại UBND huyện Cư M’gar (thời kỳ năm 2018-2019), tại Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã có những kiến nghị rất cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, với Cục thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại Trường THCS Ninh Hải
Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại Trường THCS Ninh Hải
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về việc thanh tra chuyên...
Khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính ngân sách
Khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính ngân sách
(ThanhtraVietNam) - Trong năm ngân sách 2019, công tác quản lý, điều hành xây dựng dự toán, giao dự toán thu, chi tại UBND huyện Cư M’gar được thực...
Đắk Lắk Sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai - Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra
Đắk Lắk: Sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai - Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra
(ThanhtraVietNam) - Trong thời kỳ thanh tra 02 năm (2018 - 2019) tại UBND huyện Cư M’gar, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk nhận định, công tác lập, tham mưu...