Từ kết quả thanh tra, TTCP chuyển thông tin đến cơ quan điều tra

Từ kết quả thanh tra, TTCP chuyển thông tin đến cơ quan điều tra

(ThanhtraVietNam) - Từ những nội dung kết luận về các tồn tại, khuyết điểm, sai phạm của các tổ chức, cá nhân, tại Thông báo Kết luận thanh tra số 2012/TB-TTCP ngày 11/11/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của UBND tỉnh và các cá nhân có liên quan. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Đắk Lắk căn cứ kết quả thanh tra, tiến hành các nội dung xử lý cụ thể. Đặc biệt, có vụ việc Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin đến cơ quan điều tra.
Đắk Lắk Nhiều bất cập trong công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách
Đắk Lắk: Nhiều bất cập trong công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách
(ThanhtraVietNam) - Tại Đắk Lắk, những năm qua, các dự án được đầu tư phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huy động mọi...
Vi phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai tại Đắk Lắk
Vi phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai tại Đắk Lắk
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, tại Đắk Lắk, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản thực hiện theo kế hoạch sử dụng...
Kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm
Kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm
(ThanhtraVietNam) - Cùng với nhiều nội dung kiến nghị được đưa ra tại Kết luận số 10/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Giám đốc Sở Tài...