Buôn Đôn, Đắk Lắk:

Cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân

Thứ bảy, 24/12/2022 10:39
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk sau thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách tại Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tại Kết luận số 10/KL-TTr.

Chủ tịch huyện UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cần nghiêm túc khắc phục khuyết điểm

Theo kết quả thanh tra, năm 2020, công tác lập dự toán, giao dự toán thu ngân sách năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn cơ bản đảm bảo đúng theo quy định của Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020 vượt dự toán được giao (vượt 53% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, vượt 57,7% so với Ủy ban nhân dân tỉnh giao).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Các khoản chi ngân sách cơ bản đảm bảo đúng theo dự toán được giao, các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán đều có quyết định giao dự toán bổ sung. Thực hiện quyết toán ngân sách năm 2020 đúng biểu mẫu và thời hạn theo quy định, số liệu quyết toán khớp đúng với số liệu xác nhận của Kho bạc Nhà nước huyện Buôn Đôn.

Các đơn vị được thanh tra thực hiện mở sổ sách đầy đủ để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; thực hiện chi trong dự toán được phân bổ; chứng từ chi cơ bản đầy đủ theo quy định; các nội dung chi đảm bảo theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy chế chi tiêu nội bộ.

Mặc dù vậy, vì lý do khách quan nên số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh thành lập mới giảm, ngừng nghỉ kinh doanh tăng cao, tình hình thiên tai, dịch bệnh kéo dài, đặc biệt là đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện nên nguồn thu từ một số sắc thuế, thu tiền sử dụng đất không đạt dự toán được giao như: Thuế giá trị gia tăng khu vực nhà nước chỉ đạt 59,9%; Thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 58,9%; Phí, lệ phí huyện 50,3%; thu tiền sử dụng đất đạt 40%; ...

Yêu cầu thu hồi và nộp 717.774.275 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh

Qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch: (1) Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc quản lý điều hành Ngân sách nhà nước; (2) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lập, phân bố dự toán, thẩm định quyết toán sử dụng kinh phí cho các đơn vị theo đúng quy định, không để xảy ra các sai phạm; (3) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho các công trình đã hoàn thành, không để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản; (4) Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đối với các công trình, dự án đảm bảo thời gian quy định.

Đáng chú ý, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện thu hồi và nộp các khoản tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh, với tổng số tiền 717.774.275 đồng, ngay sau khi có quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh. Trong đó, riêng thu hồi đối với những sai phạm trong việc sử dụng tài chính, ngân sách là 139.465.000 đồng. Cụ thể: Tại Phòng Văn hóa và Thông tin 33.356.000 đồng; Tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18.979.000 đồng; Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo 70.330.000 đồng; Tại Ủy ban nhân dân xã Ea Nuôi 16.800.000 đồng.

Số tiền đề nghị thu hồi còn lại thuộc về những sai phạm trong việc quản lý đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư (439.654.363 đồng) và sai phạm trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình Mở rộng Doanh trại Đại đội bộ binh 5 - Ban Chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn (138.764.912 đồng). 

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giảm quyết toán nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị trong năm 2022 tương ứng với số tiền 354.000.000 đồng để nộp trả lại ngân sách huyện (do đã chi thanh toán gia hạn thuê bao phần mềm QLTS.VN và cập nhật phần mềm kế toán Misa cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong năm 2020); Chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện Buôn Đôn thực hiện giảm thanh toán đối với 02 công trình đã phê duyệt quyết toán số tiền 21.357.000 đồng; Chỉ đạo các phòng chuyên môn, phối hợp với Chi cục thuế Khu vực Cư M’Gar - Buôn Đôn theo dõi, truy thu 25.000.000 đồng tiền sử dụng đất phải nộp (do đã miễn nộp tiền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Yến không đúng quy định) khi người nhà của bà Bùi Thị Yến thực hiện phân chia tài sản thừa kế.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm theo thẩm quyền đối với các tập thế, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm đã được chỉ ra và làm rõ.

Theo tìm hiểu của phóng viên ThanhtraVietNam, sau khi Kết luận số 10/KL-TTr được ban hành, các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm được chỉ ra đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính, qua đó thấy được sự quyết liệt của các cơ quan chức năng và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra