Nghệ An:

Cơ bản đáp ứng được yêu cầu trên từng lĩnh vực, nhất là công tác thanh tra

Thứ hai, 25/12/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, của lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương, nhất là về công tác thanh tra.

Thực hiện gần 1200 cuộc thanh tra

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An thực hiện 380 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 254 cuộc tại 588 đơn vị. Qua thanh tra hành chính phát hiện sai phạm hơn 85,3 tỷ đồng và 101.540 m2 đất, trong đó ban hành quyết định thu hồi gần 60 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 25,5 tỷ đồng và 101.540 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 48 tổ chức và 222 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Đến nay, đã thu hồi về ngân sách nhà nước gần 57 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 95,16%). Các đơn vị phát hiện nhiều vi phạm điển hình như Thanh tra tỉnh, Thanh tra thành phố Vinh, Thanh tra huyện Yên Thành, Thanh tra sở Tài chính,…

Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 35 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 24 cuộc; kết thúc tại đơn vị 03 cuộc; đang thực hiện 08 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 53,3 tỷ đồng, đã thu hồi gần 34 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Ông Chu Thế Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Tú

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 672 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 961 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Ban hành 939 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 5,6 tỷ đồng. Đến nay đã thu hồi và xử phạt vi phạm hơn 5,6 tỷ đồng (bao gồm số tiền xử phạt vi phạm từ kỳ trước chưa thu được chuyển sang). Một số đơn vị triển khai thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả như Thanh tra các Sở: Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An còn thực hiện 129 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, các cơ quan chức năng đã ban hành kết luận 106 cuộc tại 199 đơn vị, qua đó kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tổ chức và 218 cá nhân có sai phạm. Một số đơn vị thực hiện tốt như: Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện: Thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Thị xã Hoàng Mai, …

Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 09 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo kế hoạch thanh tra năm 2023. Hiện đã kết thúc 06 cuộc, đang thực hiện 03 cuộc. Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 22 tổ chức và 49 cá nhân có sai phạm.

Có thể nói, trong năm qua, để thực hiện được một khối lượng công việc lớn, nhất là trong công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ an đã triển khai Kế hoạch thanh tra thực sự có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm. UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn các tổ chức Thanh tra trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; đồng thời thực hiện rà soát, xử lý loại bỏ trùng lặp Kế hoạch thanh tra của các đơn vị. Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật, trong đó, đã chú trọng chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Việc tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các Luật: Thanh tra, Tiếp dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ; thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị được thanh tra, hạn chế sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hạn chế đơn thư.

Cần tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định về thực hiện kết luận thanh tra

Mặc dù vậy, trong công tác thanh tra, địa phương còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đáng chú ý, một số đơn vị chức năng đã nỗ lực, cố gắng trong phân loại, tổng hợp số tiền sai phạm tồn đọng từ năm 2020 về trước, song hiện nay việc xử lý số tiền tồn đọng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Một số đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra chưa chính xác dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Ngoài ra, Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 nhưng hệ thống các văn bản dưới Luật chưa được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đồng bộ dẫn đến nhiều đơn vị còn lúng túng trong thực hiện các quy định mới của Luật.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thanh tra; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; rà soát, đối chiếu, xử lý trùng lặp đối với Kế hoạch thanh tra của các đơn vị trong tỉnh. Thực hiện linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra để nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị, từ đó tiết kiệm được thời gian, kinh phí của cơ quan thanh tra, đồng thời giảm bớt phiền phức cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra