Hiệu quả từ công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thứ sáu, 26/01/2024 15:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhìn chung đạt hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các ngành, các địa phương.

Triển khai 180 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành

Về thanh tra hành chính, trong năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 76 cuộc thanh tra (22 cuộc chuyển qua từ năm 2022), cụ thể: 66 cuộc thanh tra theo kế hoạch (34 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 32 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng) và 10 cuộc thanh tra đột xuất.

Trong đó, 47 cuộc thanh tra liên quan đến 328 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được ban hành kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện khuyết điểm, vi phạm, sai phạm về kinh tế các dạng với giá trị bằng tiền là hơn 42,1 tỷ đồng, sai phạm về đất đai với diện tích gần 405 nghìn m2 đất các loại.

leftcenterrightdel
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 của ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Vũ Linh 

Từ các cuộc thanh tra nói trên, các cơ quan chức năng đã phát hiện những khuyết điểm, sai phạm tập trung trong lĩnh vực: Quản lý, sử dụng, thanh toán các nguồn kinh phí, ngân sách, các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; mua sắm trang thiết bị giáo dục; đầu tư xây dựng; hoạt động quản lý, cho vay vốn từ quỹ đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng đất đai…

Căn cứ vào nội dung, tính chất các khuyết điểm, sai phạm, cơ quan thanh tra các cấp đã kiến nghị xử lý: (1) Xử lý về kinh tế: thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng; kiến nghị về đất: thu hồi hơn 361,3 nghìn m2 đất cấp Giấy CNQSDĐ sai quy định nằm trên diện tích đất của tổ chức; kiến nghị xử lý khác hơn 38 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác về đất (khắc phục hậu quả, giải tỏa, tháo dỡ) gần 43,4 nghìn m2 đất; (2) Xử lý trách nhiệm: kiến nghị xử lý hành chính 13 tổ chức, 173 cá nhân; kiến nghị xử lý hình sự: 13 vụ việc, 11 đối tượng (kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra 02 vụ việc; chuyển thông tin đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác minh, xử lý 11 vụ việc với 11 đối tượng).

Hiện nay, 57 kết luận thanh tra đã được triển khai thực hiện (17 kết luận thanh tra từ năm 2022 chuyển sang), trong đó có 30/57 KLTT đã được thực hiện xong. Theo đó, đã thu hồi số tiền gần 4 tỷ đồng trên tổng số tiền phải thu là hơn 4,4 tỷ đồng; đang thực hiện kiến nghị xử lý khác giá trị gần 11 tỷ đồng; đang thực hiện biện pháp thu hồi hơn 1,1 triệu m2 1,1 triệu m2 đất kiến nghị thu hồi; đang thực hiện kiến nghị xử lý khác về đất hơn 130,2 nghìn m2 . Đã xử lý hành chính 08 tổ chức/ 13 tổ chức và 30 cá nhân/ 178 cá nhân đã kiến nghị xử lý hành chính; đã kiến nghị khởi tố, chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra 13 vụ việc với 11 đối tượng.

Về thanh, kiểm tra chuyên ngành, trong năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 104 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 266 tổ chức, 761 cá nhân trên các lĩnh vực: Chấp hành pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; chấp hành pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; cung cấp dịch vụ truyền hình; tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa thiết bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm; đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong sử dụng, kinh doanh, mua, bán; quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; nội vụ; giáo dục và đào tạo; tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; đấu thầu; chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hành nghề y dược tư nhân; coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tư pháp, hộ tịch, công chứng, chứng thực, luật sư; quản lý, cung cấp, sử dụng thuê bao di động, sử dụng tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện; thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đo lường; hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; vận chuyển hành khách; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống thiên tai; chính sách giảm nghèo; an toàn thực phẩm; chấp hành pháp luật về hoạt động hóa chất; kinh doanh xăng dầu; thực hiện chính sách dân tộc…

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã ban hành 81 kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra; phát hiện 158 tổ chức, 175 cá nhân có vi phạm, sai phạm trong các lĩnh vực: Quản lý, thanh toán kinh phí, ngân sách; công chứng; quản lý, sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; đầu tư xây dựng; an toàn giao thông đường bộ; thực hiện nhiệm vụ khoa học; hoạt động đấu thầu; hành nghề y dược tư nhân... với tổng số tiền vi phạm, sai phạm gần 2,9 tỷ đồng; vi phạm về đất đai với diện tích gần 60 nghìn m2. Kiến nghị thu hồi số tiền 322,1 triệu đồng; kiến nghị thu hồi đất cho thuê tại 03 dự án với diện tích gần 60 nghìn m2; kiến nghị xử lý khác hơn 2,5 tỷ đồng; ban hành 328 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 6,5 tỷ đồng; xử lý bằng hình thức khác 116 trường hợp (tước phù hiệu xe, giấy phép lái xe…). Qua thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, cơ quan chức năng đã thu hồi 100% số tiền vi phạm (322,1 triệu đồng/322,1 triệu đồng); thu hồi được 52,9% số tiền xử phạt vi phạm hành chính (gần 3,5 tỷ đồng/hơn 6,5 tỷ triệu đồng).

Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra

Để đạt được kết quả lớn trong công tác thanh tra như trên có vai trò rất lớn của các cơ quan thanh tra trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội; hướng dẫn, triển khai các tổ chức Thanh tra trên địa bàn tỉnh triển thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác thanh tra do UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo. Bên cạnh đó, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thanh tra thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thanh tra trách nhiệm trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác chịu sự quản lý của Nhà nước. Hoạt động thanh tra nhìn chung đã phát hiện kịp thời các tồn hạn chế, khuyết điểm, sai phạm; qua thanh tra đã kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm cũng như kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định quản lý còn bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Mặc dù vậy, Thanh tra một số sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 còn chậm, chưa đúng tiến độ theo kế hoạch. Số cuộc thanh tra chuyên ngành ở một số lĩnh vực (như: quản lý, sử dụng đất đai; chấp hành trật tự xây dựng…) còn ít, chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, chưa có nhiều kiến nghị về biện pháp, cơ chế để tăng cường hiệu quả quản lý. Một số kết luận thanh tra cấp huyện, cấp sở hạn chế về chất lượng: Kết quả thanh tra, phát hiện vi phạm, khuyết điểm còn chung chung; chưa kiến nghị xử lý hoặc kiến nghị xử lý chưa phù hợp với vi phạm, khuyết điểm; chưa có đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách quản lý còn bất cập. Tại một số đơn vị, địa phương việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra còn hạn chế, chưa toàn diện; một số đối tượng thanh tra chậm thực hiện xử lý, chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm, vẫn còn những nội dung kiến nghị chưa thực hiện trong thời gian dài. Một số tổ chức, cá nhân chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành còn chậm…

Nguyên nhân được chỉ ra là do trong năm 2023 phát sinh nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất cũng như tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thủ trưởng hành chính các cấp giao nên có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thanh tra theo kế hoạch năm 2023 tại một số đơn vị, địa phương. Một số cuộc thanh tra có thời kỳ thanh tra kéo dài nhiều năm nên việc thu thập hồ sơ, tài liệu, việc thanh tra, xác minh gặp khó khăn, vướng mắc dẫn đến thời hạn ban hành kết luận thanh tra còn chậm. Trong khi đó, số lượng công chức làm công tác thanh tra tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế về số lượng, ngoài nhiệm vụ thanh tra còn phải kiêm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch thanh tra, việc theo dõi, quản lý các lĩnh vực được giao và việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị sau thanh tra, việc tổng hợp báo cáo...

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, đồng thời góp phần khắc phục những tồn tại nói trên, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện đồng bộ các quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Thủ trưởng các cấp chỉ đạo các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh tập trung lực lượng triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp và một số vụ việc đột xuất do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, do thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp giao; tiếp tục thực hiện, hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6770/UBND-NC ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh. Tiếp tục tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý qua thanh tra nhằm đảm bảo hiệu lực công tác thanh tra; tập trung đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị về chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm qua thanh tra và các kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra