Đắk Nông:

Khẩn trương, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra

Thứ tư, 28/09/2022 07:56
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối với ngành Thanh tra tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra địa phương.

Được biết, trong 9 tháng 2022, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ kế hoạch thanh tra năm 2022 và các cuộc thanh tra đột xuất phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và thủ trưởng các cấp. Chất lượng các cuộc thanh tra được đảm bảo, công tác giám sát đoàn thanh tra, đôn đốc, thu hồi, xử lý sau thanh tra và rà soát các kết luận thanh tra được thực hiện kịp thời, thường xuyên.

leftcenterrightdel
 Ảnh hoạt động Đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Nguồn: Thanh tra tỉnh Đắk Nông

Công tác thanh tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương cũng như phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hoạt động quản lý của các sở ngành, UBND cấp huyện. Hoạt động thanh tra tập trung thanh tra trách nhiệm, gắn với thanh tra công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra được đảm bảo, công tác giám sát đoàn thanh tra, đôn đốc thu hồi, xử lý sau thanh tra và rà soát các kết luận thanh tra được thực hiện thường xuyên. Thông qua hoạt động thanh tra, đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như quản lý đất đai, quản lý đầu tư tư xây dựng, quản lý ngân sách, tài sản công, y tế, giáo dục… Đã thực hiện nghiêm túc cuộc thanh tra chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm - kit xét nghiệm... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất trên lĩnh vực quản lý đất đai và việc thực hiện các dự án có sử dụng đất, rừng; thanh tra các dự án vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển...

leftcenterrightdel
 Ảnh hoạt động Đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Nguồn: Thanh tra tỉnh Đắk Nông

Qua hoạt động thanh tra hành chính, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế với số tiền 7,885 tỷ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý thu hồi 775.181m2 đất các loại, thu hồi 180 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định. Kiến nghị xử lý hành chính đối với 16 tổ chức và 58 cá nhân; chuyển thông tin, kiến nghị khởi tố sang Cơ quan Cảnh sát điều tra 02 vụ việc, trong đó có 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có vi phạm, sai phạm (tập trung trong các ngành, lĩnh vực: vận tải hành khách; tài chính, ngân sách; công chứng; đo lường chất lượng…). Phát hiện tổng sai phạm các dạng với số tiền 604,6 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi 66,8 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 537,8 triệu đồng; ban hành 120 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 519,8 triệu đồng; xử lý vi phạm bằng hình thức khác 39 trường hợp.

Có thể nói, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện tốt việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính phủ. Qua rà soát, xử lý chồng chéo trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, đã đề nghị cắt giảm thanh tra, kiểm tra tại 124 doanh nghiệp trong tổng số 516 doanh nghiệp dự kiến đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra (giảm 24%); qua rà soát thường xuyên đề nghị điều chỉnh giảm thanh tra, kiểm tra tại 17 doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, đồng chí Phạm Thị Trà My, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông cho biết, để đạt những kết quả nói trên là do hoạt động thanh tra của tỉnh được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình của địa phương. Ngay từ bước xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, các cơ quan chuyên môn đã quan tâm khảo sát, nắm tình hình, xác định những lĩnh vực, vụ việc có dư luận, còn nhiều hạn chế, tồn tại cần chấn chỉnh, khắc phục… để đưa vào kế hoạch thanh tra. Các bước chuẩn bị triển khai thanh tra được tổ chức thực hiện kỹ lưỡng, thực hiện khảo sát nắm tình hình và thu thập thông tin, tài liệu có liên quan để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra chặt chẽ, sâu sát với nội dung thanh tra, từ đó đã hạn chế được tình trạng thanh tra kéo dài.

Hoạt động thanh tra cũng đã đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế; tăng cường làm việc, trao đổi qua hệ thống thông tin trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế hoạt động thanh tra trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc và bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. Đặc biệt, tỉnh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thanh tra trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản…

Đồng thời, tăng cường việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra thực chất, có hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ, về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Đối với các vụ việc sai phạm nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng, ngành Thanh tra Đắk Nông đã phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra và các cơ quan tố tụng để trao đổi, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Đánh giá về vai trò của cơ quan thanh tra, có thể thấy rằng hoạt động thanh tra tại tỉnh Đắk Nông được thể hiện thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có việc kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác chịu sự quản lý của Nhà nước. Công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức thanh tra còn tìm ra những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, phát hiện những quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, khắc phục kịp thời, có ý nghĩa tích cực trong việc củng cố trật tự, kỷ cương hành chính và hoàn thiện cơ chế quản lý.

Tuy nhiên, tại địa phương, hoạt động thanh tra chuyên ngành ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật (như quản lý tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai...). Một số cuộc thanh tra do Thanh tra Sở, Thanh tra huyện thực hiện còn chậm ban hành kết luận, cá biệt có cuộc thời gian triển khai rất dài nhưng vẫn chưa có kết luận thanh tra; một số kết luận thanh tra chất lượng, hiệu quả còn hạn chế (việc phát hiện vi phạm, khuyết điểm còn chung chung; chưa xác định cụ thể về hành vi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm; kiến nghị xử lý chưa phù hợp với vi phạm; chưa có đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách còn bất cập...). Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra còn chưa toàn diện, chú trọng đôn đốc thu hồi tiền sai phạm, chưa chú trọng đôn đốc thực hiện xử lý, chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm; còn một số nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra tồn đọng, chưa thực hiện đến kết quả cuối cùng.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nói trên được xác định là do bối cảnh đại dịch Covid -19 tiếp tục tác động đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Một số cuộc thanh tra có nội dung thanh tra phức tạp, thời kỳ thanh tra kéo dài qua nhiều năm nên việc thu thập hồ sơ, tài liệu, quá trình kiểm tra, xác minh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm ban hành kết luận thanh tra. Trong khi đó, lực lượng làm công tác thanh tra tại các tổ chức thanh tra còn thiếu về số lượng, ngoài nhiệm vụ thanh tra còn phải kiêm nhiệm thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác như: Tiếp dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng... nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát các lĩnh vực được giao và đôn đốc thực hiện kiến nghị qua thanh tra.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng sau: Thủ trưởng các cấp chỉ đạo các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo tiến độ theo kế hoạch thanh tra năm 2022; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, triển khai thanh tra một số vụ việc đột xuất do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo. Tăng cường kiểm tra công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức Nhà nước theo Kế hoạch kiểm tra công vụ số 36/KH-TKT ngày 09/6/2022 của Tổ kiểm tra công vụ số 818. Qua đó, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên theo dõi, rà soát, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý qua thanh tra nhằm đảm bảo hiệu lực công tác thanh tra; trong đó tập trung đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị về chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm qua thanh tra và các kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Gắn công tác thanh tra với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Khẩn trương, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra còn tồn đọng, kéo dài./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra