Thanh tra tỉnh Quảng Nam:

Kiến nghị xử lý khắc phục sai phạm tại Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel& Resort

Thứ hai, 27/02/2023 17:51
(ThanhtraVietNam) - Với những sai phạm đã chỉ ra qua thanh tra tại Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel& Resort (Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An), tại Thông báo số 77/TB-TTT, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có những kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư nhằm xử lý hành chính và kinh tế, khắc phục các sai phạm, tồn tại, vướng mắc phát sinh, đồng thời đảm bảo lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Nhiều sai phạm trong quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel& Resort

Nhiều sai phạm trong quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel& Resort (tiếp)

Thu hồi 16 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định cho Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An  

Cụ thể, về xử lý về hành chính, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh nội dung Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành; hủy bỏ cụm từ “người mua biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất được ổn định lâu dài”.

Xem xét ban hành Quyết định thu hồi 16 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở đô thị đã cấp cho Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An không đúng quy định (“đất ở đô thị”, “người mua biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài”) để cấp lại GCNQSDĐ mới trên cơ sở Quyết định cho chuyển hình thức được điều chỉnh thành thuê đất 50 năm theo đúng quy định hiện hành, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu xử lý các khoản nghĩa vụ tài chính mà Công ty đã nộp cho Nhà nước khi được giao đất trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho Chủ đầu tư.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu và ban hành Báo cáo số 297/BC-STNMT ngày 09/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh có nội dung không đúng quy định của pháp luật, cụ thể: “... công trình lưu trú biệt lập theo dạng biệt thự đơn lập, căn hộ; người mua lại biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài”. Trên cơ sở báo cáo này đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các thủ tục không đúng quy định như kết luận thanh tra đã nêu.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hội An tại phường Cẩm An, thành phố Hội An do Công ty CP Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư; trong đó lưu ý các biện pháp xử lý phù hợp nhằm khắc phục những sai phạm đã xảy ra, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng, khách hàng tại Dự án theo quy định của pháp luật, hạn chế tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến quyền sử dụng đất; có văn bản hướng dẫn cụ thể để Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan việc thu hồi 16 GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định để cấp mới lại GCNQSDĐ đối với diện tích 16.142,8m2.

Chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xử lý các hạng mục công trình do Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An xây dựng không đúng so với Giấy phép xây dựng và chưa phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt theo quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân có liên quan trong việc ban hành Công văn số 585/SXD-QLHT ngày 21/6/2016 có nội dung chưa đầy đủ, rõ ràng; chưa kịp thời tham mưu xử lý các sai phạm liên quan về xây dựng của Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ quy định tại Điều 207 Luật Đất đai 2013, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có liên quan trong việc ban hành Báo cáo số 297/BC-STNMT ngày 09/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường có nội dung tham mưu đề xuất UBND tỉnh có nội dung không đúng quy định của pháp luật như đã nêu tại điểm 1, mục này.

Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội dung Quyết định số 571/QĐ- UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành; hủy bỏ cụm từ “người mua biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất được ổn định lâu dài”; thu hồi 16 GCNQSDĐ đã cấp để cấp lại Giấy mới trên cơ sở Quyết định cho chuyển hình thức đã được điều chỉnh thành thuê đất 50 năm theo đúng quy định hiện hành.

Xây dựng Kế hoạch tham mưu UBND tỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hội An tại phường Cẩm An, thành phố Hội An do Công ty CP Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu đối với các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung cụ thể như:

Sở Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xử lý các hạng mục công trình do Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An xây dựng không đúng so với Giấy phép xây dựng và quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt theo quy định pháp luật. Đồng thời tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân có liên quan trong việc ban hành Công văn số 585/SXD-QLHT ngày 21/6/2016 có nội dung chưa đầy đủ, rõ ràng; chưa kịp thời tham mưu xử lý các sai phạm liên quan về xây dựng của Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An.

Cục Thuế Quảng Nam chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố Hội An phối hợp với Công ty cổ phần Tri Việt Hội An khi quyết toán hoàn thành vốn đầu tư công trình Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An tiến hành truy thuế vãng lai xây dựng ngoại tỉnh của các doanh nghiệp thực hiện thi công dự án nộp vào NSNN theo quy định.

Công ty cổ phần Tri Việt Hội An phải nộp 4.757.609.000 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với Công ty cổ phần Tri Việt Hội An, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước trong việc thu hồi 16 GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định để cấp mới lại GCNQSDĐ đối với diện tích 16.142,8 m2 theo đúng quy đinh hiện hành.

Phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý các hạng mục dự án không đúng giấy phép xây dựng, không đúng quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Tiến hành lập các thủ tục quyết toán hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An theo quy định.

Quản lý, sử dụng các hạng mục công trình của Dự án theo đúng quy định; không tự ý thay đổi kết cấu các hạng mục khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Tổ chức thu thập, lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng của Dự án theo quy định.

Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp chưa đảm bảo quy định đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2019; thực hiện điều chỉnh chi phí đảm bảo phù hợp và đúng quy định của pháp luật; có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế thu nhập doanh nghiệp do kê khai chi phí không đúng quy định (chi phí không được trừ).

Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng và thực hiện xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc một số khách hàng khiếu kiện Công ty cổ phần Tri Việt Hội An do liên quan đối tác hợp tác là Công ty TNHH Quản lý New Hoi An City.

Khi quyết toán dự án hoàn thành phối hợp với Chi cục Thuế thành phố Hội An để truy thu thuế vãng lai xây dựng ngoại tỉnh của các doanh nghiệp thực hiện thi công dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An nộp vào NSNN theo quy định, đồng thời thực hiện quản lý, kinh doanh Dự án theo đúng mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An nộp vào NSNN số tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản kê khai thiếu năm 2019 và 2020 số tiền 4.757.609.000 đồng./. 

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra