Tiếp bài: "Nhiều sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong"

Loạt cán bộ được Thanh tra tỉnh chỉ rõ trách nhiệm

Thứ hai, 21/11/2022 08:00
(ThanhtraVietNam) - Bên cạnh những khuyết điểm, vi phạm, sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai về việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai của các cơ quan, tổ chức; về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, Kết luận Thanh tra số 140/KL-TTr (Kết luận 140), của Thanh tra tỉnh Kon Tum còn chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm, sai phạm khác…trong đó, trách nhiệm thuộc về: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi nhánh huyện Đắk Glong các thời kỳ 2015 -2021; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Som thời kỳ 2015 - 2020, nhất là Trách nhiệm người đứng đầu thuộc về ông Vũ Tá Long - Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2015 - 2020.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi nhánh huyện Đắk Glong các thời kỳ 2015 -2021 chịu trách nhiệm về những sai phạm

Về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, Thanh tra tỉnh chỉ rõ: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong đo đạc, giải thửa các thửa đất theo hợp đồng dịch vụ đo đạc lẻ với các hộ dân chồng lấn lên diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn xã Đắk Som do 02 tổ chức quản lý, sử dụng là 87.238,5m2/11 thửa trên 05 tờ bản đồ. Việc đo đạc xác định diện tích, thửa đất nói trên nằm trong ranh giới đất do tổ chức quản lý, dẫn đến các đối tượng chiếm đất kê khai đăng ký, cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp, đất ở nông thôn. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cấp giấy CNQSDĐ cho một số đối tượng không đúng quy định (bên cạnh nguyên nhân chính là việc tổ chức xét duyệt, xác định nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất không chặt chẽ, không đúng quy định). Khuyết điểm trên thuộc về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường thời kỳ 2016; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong thời kỳ 2018, 2020 và 2021.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh khu vực hồ Tà Đùng

Việc kiểm kê, thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của UBND huyện Đắk Glong còn chậm thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT; điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Để xảy ra hạn chế trên, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2020.

UBND xã Đắk Som chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo công tác thống kê đất đai từ năm 2015 - 2021 theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc theo dõi, cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính, sổ mục kê, sổ địa chính còn hạn chế, chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Qua thanh tra có yêu cầu cung cấp hồ sơ, nhưng có 227 thửa đất đã có quyết định cấp giấy CNQSDĐ, có số giấy CNQSDĐ trong thời kỳ 2015 - 2021 nhưng hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, bị thất lạc là thực hiện không đúng quy định tại Điều 30 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khuyết điểm, vi phạm trên thuộc về trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2021; trong đó, trách nhiệm người đứng đầu thuộc về ông Phạm Nguyên Vũ - Giám đốc thời kỳ 2015; ông Ninh Đức Thượng - Giám đốc thời kỳ 2016 - 10/2019; ông Huỳnh Ngọc Tú - Giám đốc thời kỳ tháng 11/2019 - 2021.

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, kết luận của Thanh tra tỉnh cũng nêu rõ: Thời kỳ 2015 - 2021 trên địa bàn xã Đắk Som, UBND huyện Đắk Glong cho phép 01 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vu với diện tích là 970 mkhông phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất; cho phép 74 trường hợp chuyến mục đích sử dụng đất cây lâu năm sang đất ở nông thôn với diện tích 16.530 mtheo kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhưng kế hoạch sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc làm trên không đúng với quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai 2013; vi phạm điểm b khoản 3 Điều 97 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trong hồ sơ, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2021; trách nhiệm tham mưu thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường thời kỳ 2015 - 2021.

Trong thời gian năm 2020, 2021, khu vực xã Đắk Som có nhiều cá nhân là người có hộ khẩu ngoài tỉnh Đắk Nông xin chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, sau đó tách thửa nhằm mục đích phân lô bán nền. Tình trạng kinh doanh đất đai tự phát, đẩy giá đất thực tế giao dịch trong khu vưc lên cao so với giá khai thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong, UBND xã Đắk Som và UBND huyện Đắk Glong thời kỳ 2020 -2021 có trách nhiệm khi chưa kịp thời theo dõi, nắm bắt, đề xuất biện pháp quản lý, xử lý, ngăn chặn tình trạng trên.

Nhiều sai phạm trong việc cấp 1.088 giấy CNQSDĐ trên địa bàn xã Đắk Som

Kết luận của Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra các vi phạm trong đăng ký, xét, cấp giấy CNQSDĐ. Cụ thể, qua thanh tra 788 hồ sơ cấp mới 1.088 giấy CNQSDĐ trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong tập trung trong giai đoạn từ 2015 - 2021 cho thấy còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, sai phạm trong việc xác nhận, đề nghị, xét, cấp giấy CNQSDĐ từ UBND xã Đắk Som đến Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đắk Glong về trình tự, thủ tục, hồ sơ.

Trong hai năm 2015 - 2016, UBND xã Đắk Som thực hiện thủ tục đăng ký đề nghị cấp giấy CNQSDĐ theo Mẫu đơn số 01/ĐK-GCNM, không đúng Mẫu đơn đăng ký số 04a/ĐK theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, dẫn đến việc xác nhận thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký không đúng thực tế.

Đa số hồ sơ (89,0%) đăng ký đề nghị cấp giấy CNQSDĐ, UBND xã Đắk Som không thực hiện thủ tục lấy ý kiến khu dân cư; không có thủ tục xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Trách nhiệm "gọi tên" Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Som thời kỳ 2015 - 2020

Để xảy ra các khuyết điểm trên, trách nhiệm chính thuộc về UBND xã Đắk Som thời kỳ 2015 - 2020; trách nhiệm cá nhân thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã thời kỳ 2015 - 2020: Ông K' Tang, ông Hoàng Huy Tùng, ông K’ Tèm, ông Phan Đình Mạo; các công chức địa chính xã Đắk Som thời kỳ 2015 - 2020: Ông Đường Công Đức, ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Tô Hoài Đắc. Trách nhiệm trong việc thẩm tra thủ tục, hồ sơ thuộc về Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2020.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng huyện Đắk Glong cấp giấy CNQSDĐ cho 330 trường hợp trong khi UBND xã Đắk Som xác nhận không rõ về thời điểm sử dụng đất là không đủ thông tin, điều kiện để xét cấp giấy CNQSDĐ; cấp 84 giấy CNQSDĐ với diện tích 686.287,4m2 đất nông nghiệp cho 70 trường hợp có hộ khẩu ngoài tỉnh chưa có đủ hồ sơ, thủ tục xác nhận có hay không có trực tiếp sản xuất nông nghiệp để xác định hình thức phải thuê đất; cấp 03 giấy CNQSDĐ cho 03 hộ là cán bộ, công chức, viên chức không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải thuê đất, nhưng được xét, cấp giấy CNQSDĐ hình thức công nhận quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất là không đúng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 20 Nghị định so 43/2014/NĐ-CP.

Cấp giấy CNQSDĐ cho 05 thửa đất khi thực hiện đăng ký kê khai lần đầu bị trả hồ sơ không đủ điều kiện cấp, nhưng sau đó những người khác đứng tên đăng ký kê khai thì được xét, xác nhận, cấp giấy CNQSDĐ là có biểu hiện hợp lý hóa để đủ điều kiện được cấp giấy.

Việc xác nhận, xét đề nghị, cấp 113 giấy CNQSDĐ cho 101 hộ, cá nhân có nguồn gốc đất thực tế là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau ngày 01/01/2008 không đủ điều kiện được cấp giấy CNQSDĐ, là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó, có 61 giấy CNQSDĐ cấp cho 57 trường hợp có dấu hiệu xác nhận hợp thức thời điểm nhận chuyển nhượng để đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ.

Trách nhiệm trong việc xét, xác nhận, đề nghị cấp giấy CNQSDD thuộc về UBND xã Đắk Som thời kỳ 2015 - 2020; trách nhiệm cá nhân thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã thời kỳ 2015 - 2020: Ông K' Tang, ông Hoàng Huy Tùng, ông K' Tèm, ông Phan Đình Mạo; các công chức địa chính xã Đắk Som thời kỳ 2015 - 2020: ông Đường Công Đức, ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Tô Hoài Đắc.

Trách nhiệm thẩm tra, xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ thuộc về Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2020; trách nhiệm cá nhân thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc các thời kỳ: Ông Phạm Nguyên Vũ, ông Ninh Đức Thượng, bà Trần Thị Vân Anh, ông Bùi Văn Đăng, ông Huỳnh Ngọc Tú; các viên chức Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ trực tiếp thẩm tra hồ sơ.

Trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tham mưu trình cấp giấy CNQSDĐ thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2020; trách nhiệm cá nhân thuộc về Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thời kỳ 2015 - 2020: Ông Phạm Nguyên Vũ, ông Phạm Hồng Thái, ông Phạm Văn Tưởng, bà Trần Thị Vân Anh.

Trách nhiệm người đứng đầu thuộc về ông Vũ Tá Long - Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2015 - 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về UBND huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2020; trách nhiệm người đứng đầu thuộc về ông Vũ Tá Long - Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2015 - 2020; trách nhiệm cá nhân liên quan ký cấp giấy CNQSDĐ thuộc về các Phó Chủ tịch UBND huyện các thời kỳ: Ông Phạm Đặng Quang, ông Lê Quang Dần, ông Trần Nam Thuần, ông Nguyễn Văn Hợp.

UBND xã Đắk Som, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường xét, đề nghị UBND huyện Đắk Glong cấp 235 giấy CNQSDĐ/235 thửa đất với diện tích 2.222.367,2 m2 không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng quy hoạch sử dụng đất do diện tích đất cấp giấy nằm trên diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng, không đúng quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013; thuộc trường hợp phải thu hồi giấy CNQSDĐ theo điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013.

Ngoài những thửa đất có hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ trên đất quy hoạch 03 loại rừng nói trên, còn có 31 thửa đất đã có giấy CNQSDĐ (19 thửa), có quyết định cấp giấy CNQSDĐ (12 thửa) với tổng diện tích 222.814,8 mnằm trên diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng nhưng chưa cung cấp được hồ sơ xét, cấp giấy CNQSDĐ.

Trách nhiệm trong việc xét, xác nhận, đề nghị cấp giấy CNQSDĐ thuộc về UBND xã Đắk Som tập trung trong thời kỳ 2013 - 2019; trách nhiệm cá nhân thuộc về ông K' Tang - Chủ tịch UBND xã thời kỳ 2013 - tháng 7/2016; ông Hoàng Huy Tùng - Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã thời kỳ tháng 7/2016 - tháng 02/2020; ông K' Tèm - Phó Chủ tịch UBND xã thời kỳ 2014 -2018; ông Phan Đình Mạo - Phó Chủ tịch UBND xã thời kỳ 2021; ông Đường Công Đức, ông Nguyễn Xuân Dũng, Tô Hoài Đắc - Công chức địa chính xã.

Trách nhiệm thẩm tra, xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ thuộc về Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong thời kỳ 2013 - 2019; trách nhiệm cá nhân: Ông Phạm Nguyên Vũ - Giám đốc Văn phòng thời kỳ 2013 - 2015; ông Ninh Đức Thượng - Giám đốc thời kỳ 2016 - 2019; bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc thời kỳ 2013 - 2015; ông Bùi Văn Đăng - Phó Giám đốc thời kỳ 2015 - 2016; ông Phạm Văn Tưởng - Phó Giám đốc thời kỳ 2015; ông Huỳnh Ngọc Tú - Phó Giám đốc thời kỳ 2016 - 2019; ông Lê Văn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Kiến Trúc, Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Văn Diện - Viên chức Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ.

Trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy CNQSDĐ thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Glong thời kỳ 2013 - 2019; trách nhiệm cá nhân: Ông Dương Quốc Hưng - Trưởng phòng thời kỳ 2013; ông Phạm Nguyên Vũ - Trưởng phòng thời kỳ 2014 - tháng 9/2017; ông Phạm Hồng Thái - Phó Trưởng phòng, Quyền Trưởng phòng thời kỳ 2016 - 2017; ông Phạm Văn Tưởng - Phó Trưởng phòng thời kỳ 2015 - 2016; bà Trần Thị Vân Anh - Phó Trưởng phòng thời kỳ 2014 - 2017.

Trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về UBND huyện Đắk Glong thời kỳ 2013 - 2019; trách nhiệm người đứng đầu thuộc về ông Đàm Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2013 - 2015; ông Vũ Tá Long - Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2015 - 2019; trách nhiệm cá nhân liên quan ký giấy CNQSDĐ thuộc về: Ông Phạm Đặng Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2013 - 2015; ông Lê Quang Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2016 - 2017; ông Trần Nam Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2015 - 2016; ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2019.

Các cơ quan huyện Đắk Glong đã công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất, cấp 65 giấy CNQSDĐ (UBND huyện Đắk Glong đã thực hiện thu hồi 01 giấy CNQSDĐ) không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng quy hoạch sử dụng đất, không đúng nguồn gốc đất, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013; khoản 5 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; thuộc trường hợp phải thu hồi giấy CNQSDĐ theo điếm d khoản 2Điều  01 Luật Đất đai 2013. Hành vi trên làm thất thoát 773.876 mđất Nhà nước quản lý, có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hình sự về quản lý đất đai theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015...

https://thanhtravietnam.vn/thuc-tien-va-chinh-sach/dien-dan-thanh-tra/nhieu-sai-pham-ve-quan-ly-dat-dai-xay-dung-tai-xa-dak-som-huyen-dak-glong-202632.html

(còn nữa)

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra