Đẩy mạnh giám sát, thẩm định để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng thanh tra

Đẩy mạnh giám sát, thẩm định để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng thanh tra

(ThanhtraVietNam) - Một trong các nội dung đáng chú ý trong cụ thể hóa Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ được Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra thực hiện là nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ xây dựng các báo cáo nhất là báo cáo về giám sát, thẩm định dự thảo các kết luận thanh tra, các văn bản trả lời, báo cáo kiểm tra sau thanh tra và xác định chất lượng, thời gian của báo cáo là thước đo quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức.
Chủ thương hiệu bê tông Sông Hồng - Công ty Thượng Long mắc loạt vi phạm
Chủ thương hiệu bê tông "Sông Hồng" - Công ty Thượng Long mắc loạt vi phạm
(ThanhtraVietNam) - Một phần nhờ quy định công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung nên sản phẩm gạch,...
Hy vọng Ngân hàng Nhà nước không vi phạm như Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hy vọng Ngân hàng Nhà nước không vi phạm như Bộ Giáo dục và Đào tạo!
(ThanhtraVietNam) - Nhiều hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng ở Bộ...
Công ty Nước sạch Bắc Giang vi phạm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước
Công ty Nước sạch Bắc Giang vi phạm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Cơ quan Thanh tra chỉ ra sai phạm trong thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (mã...