Quảng Trị Các cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch, đúng trọng tâm, trọng điểm

Quảng Trị: Các cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch, đúng trọng tâm, trọng điểm

(ThanhtraVietNam) - Ba tháng đầu năm 2023, toàn ngành thanh tra tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cơ bản đúng tiến độ và nội dung Kế hoạch Thanh tra năm 2023. Đặc biệt, các cuộc thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên, góp phần ổn định trong quản lý nhà nước tại địa phương.
Kiến nghị xử lý kinh tế và trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân
Kiến nghị xử lý kinh tế và trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân
(ThanhtraVietNam) - Căn cứ kết quả thanh tra việc thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1...
Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tiếp
Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư (tiếp)
(ThanhtraVietNam) - Bên cạnh những vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn dư, trong quản lý đầu tư xây dựng về lập và phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu,...
Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư
Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, việc đầu tư các dự án giao thông sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A...