Thành phố Việt Trì chưa thu hồi “sổ đỏ” cấp sai quy định

Thành phố Việt Trì chưa thu hồi “sổ đỏ” cấp sai quy định

(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Phú Thọ tích cực chỉ đạo, nhưng UBND thành phố Việt Trì chưa thể hoàn thành việc thu hồi và đăng ký biến động đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định theo kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2019.
Đẩy mạnh giám sát, thẩm định để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng thanh tra
Đẩy mạnh giám sát, thẩm định để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Một trong các nội dung đáng chú ý trong cụ thể hóa Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ được Cục Giám...
Chủ thương hiệu bê tông Sông Hồng - Công ty Thượng Long mắc loạt vi phạm
Chủ thương hiệu bê tông "Sông Hồng" - Công ty Thượng Long mắc loạt vi phạm
(ThanhtraVietNam) - Một phần nhờ quy định công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung nên sản phẩm gạch,...
Hy vọng Ngân hàng Nhà nước không vi phạm như Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hy vọng Ngân hàng Nhà nước không vi phạm như Bộ Giáo dục và Đào tạo!
(ThanhtraVietNam) - Nhiều hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng ở Bộ...