Hiệu quả từ công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Hiệu quả từ công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhìn chung đạt hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các ngành, các địa phương.
Một số văn bản tham khảo khi thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
Một số văn bản tham khảo khi thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước do Thanh tra...
Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra góp phần quan trọng nâng cao kết quả hoạt động thanh tra
Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra góp phần quan trọng nâng cao kết quả hoạt động thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra ngày càng trở nên quan trọng. Điều này đã được khẳng định tại Văn...
Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả, chất lượng đối với các cuộc giám sát Đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả, chất lượng đối với các cuộc giám sát Đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác giám sát Đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn như: Công chức được giao...