Khối thi đua số 2 - Thanh tra Chính phủ:

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

Thứ năm, 13/04/2023 15:42
(ThanhtraVietNam) - Dù phát động phong trào thi đua năm 2023 với khẩu hiệu hành động, chủ đề có khác nhau, nhưng tất cả Thanh tra các bộ, ngành trong Khối thi đua số 2 - Thanh tra Chính phủ đều phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, bố trí lực lượng và các điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu…

Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả

Khối thi đua số 2 (Khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp) - Thanh tra Chính phủ gồm: Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Báo cáo của Khối thi đua số 2 cho hay, năm 2022 công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra các bộ, ngành trong Khối tiếp tục được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại các đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tháng 1/2023, Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” nhằm tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu, việc tổ chức phong trào thi đua phải có sự đổi mới về cả nội dung, hình thức và phương pháp; xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác thi đua khen thưởng phải gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm ổn định trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước.

Năm 2023, Thanh tra Bộ Công an - Khối trưởng Khối thi đua số 2 đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng Thanh tra Bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, chuyên nghiệp”.

Thanh tra Bộ Tài chính phát động phong trào với chủ đề “Giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Thanh tra Tài chính”; Thanh tra Bộ Nội vụ với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”.

Phong trào thi đua của Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Tư pháp và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cùng chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, trùng với chủ đề do Thanh tra Chính phủ phát động.

leftcenterrightdel
7 đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023 tại Thanh tra Bộ Công an. Ảnh: CTV 

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về chất lượng hiệu quả thanh tra

Tại Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2023, với sự chứng kiến của đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành thuộc Khối thi đua số 2 thống nhất phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, bố trí lực lượng và các điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu; thực hiện nghiêm túc Quy chế giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; triển khai xây dựng và hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra đúng thời gian quy định; kết quả thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan; kết luận kiến nghị có tính khả thi cao.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về chất lượng hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Chủ động nắm chắc tình hình để đề xuất tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất thuộc thẩm quyền và cấp trên giao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, bảo đảm đúng quy định.

Để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao cũng như đưa khẩu hiệu hành động, chủ đề thi đua vào các hoạt động thực tiễn, các đơn vị trong Khối cũng đã thống nhất cần thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết, Thông tư về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng như quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thể chế và xây dựng Ngành; tham mưu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra 2022 bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng bộ, ngành; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành Thanh tra.

Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm sau khi kết thúc mỗi cuộc thanh tra, gắn với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành Thanh tra nói chung và của Thanh tra các bộ, ngành nói riêng; phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2023)./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra