Quảng Nam thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra

Thứ ba, 26/09/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiến hành 164 cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị kiểm điểm 130 tập thể, 193 cá nhân

Toàn ngành tiến hành 164 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 107 kết luận thanh tra, qua thanh tra tại 286 đơn vị đã phát hiện sai phạm 58.634,437 triệu đồng và 98.221 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 43.345,361 triệu đồng và 90.921 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 15.116,818 triệu đồng và 7.300 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 130 tập thể, 193 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 03 vụ việc và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền một trường hợp.

leftcenterrightdel
 Vụ việc liên quan đến Dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư là một trong những vụ việc được Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về hình sự. Ảnh: https://vtc.vn/

Trong 164 cuộc thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh tiến hành 22 cuộc, đã ban hành 14 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 50.770,558 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 39.980,996 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 10.789,562 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 30 tập thể, 44 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 01 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền một trường hợp.   

Từ đầu năm đến nay, có 186 kết luận thanh tra được các cơ quan chức năng tại Quảng Nam theo dõi thực hiện (kể cả kết luận thanh tra các năm trước chuyển sang); trong đó, có 35 kết luận thanh tra được kiểm tra trực tiếp. Hiện nay, có 67/184 kết luận thanh tra đã hoàn thành (chiếm 36,4% tổng số kết luận thanh tra được theo dõi thực hiện), có 117 kết luận thanh tra chưa hoàn thành việc thực hiện. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 47.715,904 triệu đồng (đạt tỷ lệ 66,2%); đã xử lý hành chính 156 tập thể (đạt tỷ lệ 86,6%) và 217 cá nhân (đạt tỷ lệ 90,79%); chưa xử lý 24 tập thể, 22 cá nhân. Riêng Thanh tra tỉnh đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 43.252,345 triệu đồng; đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 75 tập thể, 87 cá nhân/83 tập thể, 89 cá nhân sai phạm.

Tiến hành 273 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 8.763,5 triệu đồng

Bên cạnh công tác thanh tra hành chính, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 273 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12.669 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 648 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4.034,87 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 8.763,5 triệu đồng.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.641,19 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và 6.833,95 triệu đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính (trong đó, đôn đốc thu hồi 984,1 triệu đồng từ năm trước chuyển sang).

Có thể nói, đạt được kết quả nói trên một phần lớn là do công tác thanh tra tại Quảng Nam được xác định có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề "nóng", vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tồn tại kéo dài và nguy cơ cao xảy ra sai phạm như đất đai, nhà ở, đầu tư công, sử dụng ngân sách… Địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất; các kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và có tính khả thi cao. Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện quyết liệt nên đã có những chuyển biến tích cực.

Mặc dù vậy, một số cuộc thanh tra triển khai vẫn còn chậm so với kế hoạch, chưa đảm bảo tiến độ do khối lượng công việc nhiều, trong kỳ phát sinh nhiều cuộc thanh tra đột xuất (35 cuộc), nội dung thanh tra phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành nên cần nhiều thời gian để xác minh làm rõ và chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác thanh tra, trong thời gian tới, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam nỗ lực tổ chức thực hiện 100% số cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và có tính khả thi cao; ban hành kết luận thanh tra phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại Luật Thanh tra năm 2022, thực hiện tốt việc lấy ý kiến góp ý dự thảo kết luận thanh tra trước khi ban hành; theo dõi, đôn đốc, xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Đặc biệt, Quảng Nam sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, văn bản xử lý kết luận thanh tra và tập trung thu hồi triệt để tiền và tài sản sai phạm sau thanh tra nộp ngân sách Nhà nước. Chú trọng công tác theo dõi, chủ động nắm tình hình khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để thực hiện thanh tra đột xuất; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành. Giảm triệt để việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025; đồng thời triển khai xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 trình UBND tỉnh phê duyệt./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra