Quảng Trị: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm

Thứ năm, 22/06/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định trong thời gian tới là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính cấp dưới trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm; qua đó, có những kiến nghị về cơ chế, chính sách, biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

Tiến hành 31 cuộc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành

Được biết, trong tháng 6, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành 17 cuộc thanh tra hành chính (17 cuộc theo kế hoạch). Hiện nay, các cơ quan chức năng đã kết thúc 09 cuộc thanh tra; đã ban hành kết luận thanh tra 05 cuộc; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 873.916.000 đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 05 cuộc, Thanh tra huyện thực hiện 10 cuộc, Thanh tra sở thực hiện 01 cuộc.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Quảng Trị làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tháng 6/2023. Nguồn ảnh: https://thanhtra.quangtri.gov.vn/

Bên cạnh thanh tra hành chính, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 112 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 07 cá nhân, 18 tổ chức có sai phạm; ban hành 31 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 400.700.000 đồng, đã thu về ngân sách nhà nước 101.000.000 đồng. Nội dung các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc phát hành xuất bản phẩm; buôn bán thịt bò không có tem vệ sinh thú y và thịt lợn không có dấu kiểm soát giết mổ, tàu trên 15m không cập cảng có tên trong danh sách cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản, vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản...

Tiếp nhận 74 đơn đủ điều kiện xử lý

Liên quan đến công tác tiếp công dân, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp, các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 62 lượt/79 người/60 vụ việc. Trong đó, các cơ quan chức năng đã tiếp thường xuyên tại các đơn vị gồm 19 lượt/19 người/19 vụ việc; lãnh đạo các đơn vị tiếp định kỳ và đột xuất 43 lượt/60 người/41 vụ việc.

Các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 84 đơn (cấp tỉnh 16 đơn, cấp huyện 50 đơn và cấp sở ngành 18 đơn). Qua kiểm tra, loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung địa chỉ, các cơ quan chức năng xác định 74 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó, có 07 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 64 đơn kiến nghị, phản ánh. Hiện nay, các đơn đã được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, qua giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng đã kết luận có 01 đơn tố cáo đúng, đồng thời chuyển các đơn vị xử lý theo đúng thẩm quyền.

Triển khai 05 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật PCTN

Liên quan đến công tác PCTN, riêng tháng 6, các cơ quan, đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép và triển khai 05 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật PCTN (trong đó, cấp tỉnh 01 cuộc, cấp huyện 04 cuộc).

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thanh tra đã ban hành mới 30 văn bản để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật PCTN được cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lồng ghép linh hoạt vào nhiệm vụ khi triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thông qua việc đăng tải văn bản lên công thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh và phối hợp với Ban Nội chính, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng chuyên mục PCTN nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính.

Đặc biệt, trên cơ sở Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương thực hiện việc lập danh mục vị trí chuyển đổi công tác theo quy định Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị định 134/2021/NĐ-CP đối với 15 trường hợp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện thanh tra theo đúng Kế hoạch đề ra; thực hiện tốt thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và thanh tra các vụ việc do cấp có thẩm quyền giao, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính cấp dưới trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm; qua đó, có những kiến nghị về cơ chế, chính sách, biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

Chủ động thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tập trung nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế xã hội của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực, chú ý tập trung vào những lĩnh vực có nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm, định hướng thanh tra và tham mưu xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bổ sung các tài liệu giải trình theo phụ lục điểm số tự chấm về công tác với Thanh tra Chính phủ trong Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra