Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên:

Sai phạm trong đầu tư xây dựng và trách nhiệm của Chủ tịch huyện?

Thứ sáu, 19/05/2023 20:41
(ThanhtraVietNam) - Là người đứng đầu một huyện nghèo của tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông phải cùng chịu trách nhiệm với thủ trưởng trực tiếp của Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Giáo dục và đào tạo, Ban quản lý dự án các công trình huyện trước sai phạm hàng trăm triệu đồng tại mỗi đơn vị trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài việc thiếu kiểm tra, giám sát còn nguyên nhân nào dẫn tới tồn tại, hạn chế được cơ quan thanh tra chỉ ra?

Cân đối thu chi trên địa bàn rất khó khăn

Là huyện vùng cao thuộc tỉnh Điện Biên, quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách trên địa bàn thấp; khả năng cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn rất khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 45%, trình độ dân trí hạn chế đã tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội của huyện Điện Biên Đông.

Chính vì là một trong những huyện nghèo nên địa phương này đã nhận được không ít sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh và được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.

Tiến hành thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã làm việc trực tiếp tại UBND huyện và 8 đơn vị trực thuộc gồm: Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án các công trình huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Na Son, UBND thị trấn Điện Biên Đông.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 42 dự án tại 3 đơn vị gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo (4 dự án), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (14 dự án), Ban Quản lý dự án các công trình huyện (24 dự án) với tổng mức đầu tư 167.475 triệu đồng, giá trị khối lượng được nghiệm thu đến thời điểm thanh tra 114.647 triệu đồng, giá trị thanh toán 104.418 triệu đồng.

Các dự án đã nghiệm thu, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 25/42 dự án; các dự án được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng đều đang trong thời hạn quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Thanh tra tỉnh Điện Biên ghi nhận, quá trình triển khai thực hiện dự án, các chủ đầu tư “cơ bản” bám sát quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; việc xác định khối lượng, giá xây dựng công trình “cơ bản” đảm bảo theo thiết kế, định mức và công bố giá được cấp có thẩm quyền ban hành.

Các quyết định phê duyệt được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phê duyệt đã xác định mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm xây dựng, hình thức quản lý thực hiện dự án, vốn và nguồn vốn đầu tư.

Những công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng được mục đích, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả đầu tư.

leftcenterrightdel
Một phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện Điện Biên Đông. Ảnh: Trang TTĐT huyện Điện Biên Đông

 Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra

Tuy nhiên, qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị được giao chủ đầu tư còn một số tồn tại, khuyết điểm, sai phạm.

Đó là, việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư tại các dự án giao cho Ban QLDA các công trình huyện chưa đầy đủ. Cụ thể:

Hồ sơ một số dự án, nhật ký khảo sát không có chữ ký của cán bộ giám sát, không có thông tin về ngày, tháng thực hiện khảo sát; Chủ đầu tư chưa phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực.

Nhà thầu thi công không trình Chủ đầu tư chấp thuận các nội dung liên quan đến công tác quản lý thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng và Điều 13, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chưa thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đối với Dự án sửa chữa, cải tạo nhà khách UBND huyện.

Bên cạnh đó, công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số dự án còn thiếu chính xác về khối lượng, xác định sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, giám sát, nghiệm thu, thanh toán các đơn vị liên quan không phát hiện các sai phạm.

Giá trị sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra là: 747.279.436 đồng, trong đó: Phòng Kinh tế và Hạ tầng sai phạm: 101.319.047 đồng; Phòng Giáo dục và Đào tạo sai phạm: 42.310.599 đồng; Ban QLDA các công trình huyện sai phạm: 603.649.791 đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, những vi phạm trên bắt nguồn từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND xã, thị trấn tại một số nội dung được thanh tra còn hạn chế, dẫn đến thực hiện chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc nghiên cứu cập nhật các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của cán bộ được giao nhiệm vụ chưa thường xuyên, chưa bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu UBND huyện đối với quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa thường xuyên, chưa toàn diện, chưa kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế trong tham mưu, thực hiện của thủ trưởng các phòng, đơn vị.

“Chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua thanh tra thuộc trách nhiệm của ông Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện”, Kết luận thanh tra xác định rõ.

Còn thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các tồn tại, hạn chế trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm, Thanh tra tỉnh còn yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trực thuộc để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Đơn vị dự toán trên địa bàn huyện thực hiện rà soát, kiểm tra, chấp hành đúng quy định việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phải nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, nghiệm thu, thanh toán; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quản lý đầu tư theo quy định.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra