Sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng tại UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Thứ tư, 24/05/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTr ngày 29/12/2021, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ rõ những khuyết điểm, sai phạm của một số cá nhân, tập thể thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai (thu hồi đất thực hiện các dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019; thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 tại UBND huyện Cư M’gar.
leftcenterrightdel
 Hình ảnh minh họa khu vực trung tâm huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn ảnh: ITN

Được biết, huyện Cư M'gar được thành lập theo Quyết định số 15-HĐBT ngày 23/01/1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Huyện Cư M'gar (được tách ra từ huyện Ea Súp) nằm ở trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 15 km về phía Bắc; phía Đông giáp huyện Krông Búk; phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Ea Súp và huyện Buôn Đôn; phía Nam giáp Thành phố Buôn Ma Thuột; phía Bắc giáp huyện Ea H’leo.  

Theo nhận định của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị được UBND huyện Cư M’gar giao làm Chủ đầu tư cơ bản thực hiện trình tự thủ tục về đầu tư theo quy định. Công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình; công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký hợp đồng, nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, lập hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các công trình được kiểm tra cơ bản đều phát huy hiệu quả, nhất là các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, đi lại và lưu thông hàng hóa trong vùng; góp phần phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Mặc dù các công trình được kiểm tra cơ bản đều phát huy hiệu quả, tuy nhiên, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện những khuyết điểm, sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại UBND huyện Cư M’gar. Trong phạm vi bài viết này là một số khuyết điểm, sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng tại UBND huyện Cư M’gar.

Áp dụng sai định mức

Tại Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cư M’gar đã áp dụng sai định mức trong công tác thiết kế bản vẽ thi công - dự toán một số công trình và quản lý thi công xây dựng một số hạng mục công trình chưa chặt chẽ. Điều đó dẫn đến hậu quả là: Giá trị quyết toán cao hơn so với định mức và khối lượng thực tế thi công của 08 công trình. Số tiền 42.406.144 đồng là giá trị thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Không lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình

Đó là khuyết điểm, thiếu sót cần được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm của công trình do UBND xã Cuôr Đăng làm Chủ đầu tư. Đây là Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia mà chủ đầu tư không lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình là thực hiện chưa đúng quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết sổ 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, công trình do UBND xã Ea Tar làm Chủ đầu tư cũng là dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia nhưng Chủ đầu tư không lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình là thực hiện chưa đúng quy định nói trên của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, tại công trình do UBND xã Ea Tar làm Chủ đầu tư, công tác quản lý thi công thiếu chặt chẽ, dẫn đến nghiệm thu khối lượng và thanh toán giá trị xây lắp cao hơn so với khối lượng thực tế thi công của 03 công trình với số tiền 80.115.383 đồng.

Cũng liên quan đến các công trình do UBND xã Ea Tar làm Chủ đầu tư, có 03 công trình dự án nhóm c thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (gồm: Công trình đường giao thông nông thôn Buôn Mlăng, công trình đường giao thông nông thôn Buôn Đrai Xí, công trình đường giao thông nông thôn Buôn Ea Kiêng) đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Song chủ đầu tư chưa trình cấp có thấm quyền quyết toán vốn công trình hoàn thành là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Với những khuyết điểm, sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã kết luận trách nhiệm chung thuộc về Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M’gar, Chủ tịch UBND xã Ea Tar, các tổ chức và cá nhân có liên quan (thời kỳ năm 2018 - 2019). Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư M’gar cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định việc lập dự toán áp dụng một số định mức chưa phù hợp./.

(còn nữa)

Minh Đức
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra