NgànhThanh tra tỉnh Đắk Lắk:

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra

Thứ ba, 14/02/2023 15:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra thời gian tới nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất năm 2023.

Triển khai 359 cuộc thanh tra

Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 359 cuộc thanh tra, trong đó: Thanh tra hành chính 195 cuộc và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 164 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra trong kỳ đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 25.722 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 16.386 triệu đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4.879 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 9.260 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2,7 ha đất các loại, kiến nghị xử lý hành chính đối với 54 tổ chức và 144 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 03 vụ có dấu hiệu tội phạm.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xuất sắc nhận danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: HT

Cụ thể, qua thanh tra hành chính, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 02 vụ. Đó là: (1) Căn cứ vào sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại UBND huyện Cư M’gar đã được nêu tại Kết luận thanh tra số 15/KL-TTr ngày 29/12/2021 của Thanh tra tỉnh. Nhận thấy, sai phạm về công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nghĩa trang nhân dân xã Cư Suê, huyện Cư M’gar có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra làm rõ để đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật; (2) Vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với vụ việc có dấu hiệu sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Đắk Lắk. Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra làm rõ để đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua thanh tra, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 01 vụ. Trong quá trình thanh tra lấy mẫu phân bón, kết quả thử nghiệm có chỉ tiêu chất chính dưới 70% (hàng giả), mà giá trị lô hàng trên 30 triệu nên chuyển tin báo sang cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định. Hiện nay đã có kết quả của cơ quan cảnh sát điều tra, theo đó chỉ xử lý hành chính do không có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Thu hồi 0,4 ha đất, nộp ngân sách nhà nước 19.192 triệu đồng

Cũng thông qua công tác thanh tra, tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi 0,4 ha đất, nộp ngân sách nhà nước 19.192 triệu đồng, trong đó, đã thu hồi, nộp trả ngân sách nhà nước đối với các kết luận ban hành trong kỳ 18.902 triệu đồng/21.264 triệu đồng, đạt 88,9%,; đôn đốc thu hồi, nộp trả ngân sách nhà nước đối với các kết luận ban hành từ kỳ trước 290 triệu đồng.

Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Nhìn chung, trong năm 2022, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành Thanh tra Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh, đồng thời bám sát tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 đảm bảo góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Hoạt động thanh tra hành chính đã tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; quản lý tài chính ngân sách, các khoản đóng góp của người dân... Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách, việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay, đầu tư xây dựng các công trình, dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cấp trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chủ động triển khai theo kế hoạch. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phát hiện và xử lý hành chính nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực: hành nghề y dược; kinh doanh mạng viễn thông,  các phương tiên kinh doanh vận tải, việc cấp giấy phép xây dựng, kinh doanh văn hóa...

Ngoài ra, công tác rà soát, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, kịp thời xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra tỉnh đã tiến hành xử lý chồng chéo, trùng lắp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của 31 cơ quan Thanh tra trong tỉnh. Kết quả đã xử lý việc thanh tra, kiểm tra trùng lắp đối với 148 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra có trùng lắp trong kế hoạch thanh tra năm 2022. Đặc biệt, trong năm 2022, tỉnh chưa phát hiện việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có sự chồng chéo, trùng lắp.

Một số lĩnh vực chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đó là: Một số Đoàn thanh tra còn chậm tiến độ, kéo dài; một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận thanh tra do nội dung thanh tra liên quan đến nhiều thời kỳ thanh tra, một số kết luận thanh tra còn kết luận chung chung, chưa xác định sai phạm cụ thể, chưa có đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách còn bất cập.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật (lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng công trình...).

Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra chưa toàn diện, chỉ chú trọng việc đôn đốc, thu hồi tiền, tài sản, chưa chú trọng việc thực hiện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có vi phạm, chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, vi phạm; một số sở, ngành, huyện, thành phố còn hạn chế trong thực hiện kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra.

Việc triển khai báo cáo công tác thanh tra theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 23/3/2021 của Thanh tra Chính phủ chưa được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đúng mức; số liệu báo cáo còn sơ sài, thực hiện biểu mẫu chưa đúng quy định, gây khó khăn trong công tác đánh giá, tổng hợp chung để cập nhập số liệu vào phần mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm như: Bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu, xây dựng cơ bản, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra