Nghệ An:

Tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng

Thứ sáu, 21/04/2023 14:01
(ThanhtraVietNam) - Quý I/2023, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các tổ chức Thanh tra trên địa bàn tỉnh khẩn trương ban hành kết luận đối với các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch Thanh tra năm 2022 và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt.

Triển khai 121 cuộc thanh tra hành chính,  161 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Cụ thể, quý I/2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã triển khai 121 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 53 cuộc kỳ trước chuyển sang), bao gồm 100 cuộc theo kế hoạch và 21 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, đã ban hành kết luận 47 cuộc thanh tra tại 108 đơn vị, phát hiện sai phạm 6.986 triệu đồng và 1.059 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 17 tổ chức và 86 cá nhân có sai phạm.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Trong số 80 kết luận thanh tra phải thực hiện, có 52 kết luận đã hoàn thành và 28 kết luận đang trong thời gian thực hiện. Qua đó, đã thu hồi được 10.406 triệu đồng, xử lý khác 779 triệu đồng, xử lý hành chính 15 tổ chức và 81 cá nhân có sai phạm.

Bên cạnh đó, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An thực hiện 161 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm 20 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 141 cuộc triển khai trong kỳ (trong đó, 91 cuộc thường xuyên, 35 cuộc theo kế hoạch và 35 cuộc đột xuất). Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, đã ban hành kết luận 83 cuộc đối với 400 tổ chức và 502 cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 388 tổ chức và cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 5 triệu đồng; ban hành 401 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 1.952 triệu đồng, thu được 1.794 triệu đồng.

Có thể nói, thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn các tổ chức Thanh tra trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng công tác của Thanh tra Chính phủ; đồng thời, thực hiện rà soát, xử lý loại bỏ trùng lặp Kế hoạch thanh tra của các đơn vị.

Các cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp trong việc thực hiện các Luật: Thanh tra, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị được thanh tra, hạn chế đơn thư.

Tuy nhiên, một số đơn vị xây dựng dự thảo Kế hoạch Thanh tra năm 2023 còn chung chung, không cụ thể dẫn đến khó khăn cho việc rà soát, xử lý trùng lặp về đối tượng và nội dung thanh tra giữa các đơn vị.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra như: Nghị quyết số 84/NQ-CP; Chỉ thị số 20/CT-TTg; Chỉ thị số 10/CT-TTg. Thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022. Kịp thời tập huấn, tuyên truyền pháp luật về thanh tra trong ngành nhằm nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động và hạn chế các sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

Thực hiện linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2023 đã được các cấp, các ngành phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao.

Nâng cao hoạt động công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, nhất là trên các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra