Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Thành phố Việt Trì chưa thu hồi “sổ đỏ” cấp sai quy định

Thứ ba, 28/05/2024 17:34
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Phú Thọ tích cực chỉ đạo, nhưng UBND thành phố Việt Trì chưa thể hoàn thành việc thu hồi và đăng ký biến động đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định theo kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2019.

Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận, góp phần tạo nên kết quả tích cực của ngành Thanh tra

Chủ thương hiệu bê tông "Sông Hồng" - Công ty Thượng Long mắc loạt vi phạm

Ngày 24/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra số 401/KL-BTNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, một loạt tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước được phát hiện.

Đi kèm với đó là các kiến nghị khắc phục, xử lý, chấn chỉnh và kiểm điểm trách nhiệm đối với một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tại UBND tỉnh Phú Thọ, TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Đoan Hùng cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra.

Theo kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cần chỉ đạo UBND TP Việt Trì thực hiện 02 nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai như sau:

Một là, chấn chỉnh công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liên với đất.

Hai là, xác định thời hạn sử dụng đất theo quy định đối với đất nông nghiệp được công nhận khi cấp Giấy chứng nhận.

Về kết quả thực hiện, UBND TP Việt Trì đã ban hành một số văn bản chấn chỉnh, chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo phòng chuyên môn nghiêm túc rút kinh nghiệm vào ngày 01/4/2020; Văn phòng đăng ký đất đai thông báo đính chính và thu hồi để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân vào ngày 25/9/2023.

Tuy nhiên,  đến thời điểm tháng 12/2023, người sử dụng đất vẫn không đến Văn phòng đăng ký đất đai của thành phố Việt Trì để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đính chính, cấp đổi Giấy chứng nhận theo kiến nghị, tồn tại nêu tại kết luận thanh tra.

Như vậy, những tồn tại đã chỉ ra trong kết luận thanh tra như: Hồ sơ có nguồn gốc sử dụng ghi không đúng theo hướng dẫn; hồ sơ ghi trên Giấy chứng nhận đất vườn không đúng quy định; hồ sơ cấp đổi tăng diện tích, nguồn gốc đất nông nghiệp trên Giấy chứng nhận ghi công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng quy định…đã để kéo dài tới 5 năm vẫn không được thực hiện xong.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: ITN 

Liên quan đến nội dung “xác định thời hạn sử dụng đất theo quy định đối với đất nông nghiệp được công nhận khi cấp Giấy chứng nhận” đối với 05 hồ sơ có thời hạn dụng đất ghi lâu dài đối với đất nông nghiệp không đúng quy định, tháng 5/2024, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, đã chỉ đạo UBND thành phố Việt Trì rút kinh nghiệm, tuy nhiên khâu thực hiện kiến nghị vẫn chưa được hoàn thành.

Thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cung cấp tới phóng viên cho thấy, ngày 25/9/2023, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Việt Trì ban hành Thông báo về việc đính chính và thu hồi để cấp đổi Giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất cho các hộ dân.

Đến ngày 29/01/2024, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục gửi thông báo để người sử dụng đất biết và mang Giấy chứng nhận bản gốc để được đính chính và thu hồi cấp đổi theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2024, người sử dụng đất vẫn không đến để thực hiện các thủ tục đính chính, cấp đổi, điều chỉnh theo kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Tiếp tục theo dõi biến động của các thửa đất nêu trên để thực hiện việc thu hồi và đăng ký biến động cho các hộ dân” là chỉ đạo mới nhất của UBND thành phố Việt Trì đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Công ty Luật Uplaw cho biết, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Việc cơ quan chức năng “ghi lâu dài đối với đất nông nghiệp” là trái luật.

Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

(1) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

(2) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thời hạn sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền không cần chờ chủ sử dụng đất đến nộp lại "sổ đỏ" để đính chính mà có thể thực hiện việc thu hồi theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và điểm a khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP).

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra