Thanh tra tỉnh Đắk Nông: Kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật Đảng và xử lý hình sự nhiều tập thể, cá nhân

Thứ tư, 30/11/2022 16:00
(ThanhtraVietNam) - Với rất nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và quản lý xây dựng, tại Kết luận 140/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã có những kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật Đảng và xử lý hình sự nhiều tập thể, cá nhân.

Nhiều sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong

Loạt cán bộ được Thanh tra tỉnh chỉ rõ trách nhiệm

Đắk Nông: Nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quản lý xây dựng

Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong chỉ đạo UBND huyện Đắk Glong tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Đắk Som nói riêng và các xã trên địa bàn huyện nói chung nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, không để tình trạng xảy ra các khuyết điểm, vi phạm như trong thời gian trước đây.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa quang cảnh hồ Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong

Kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông

Thứ nhất, yêu cầu UBND huyện Đắk Glong:

Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng trên đia bàn huyện nói chung, trên địa bàn xã Đắk Som và khu vực xung quanh hồ Tà Đùng nói riêng; khẩn trương đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng đã nêu tại Kết luận. Trên cơ sở Kết luận thanh tra, chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy CNQSDĐ tại các xã còn lại trên địa bàn huyện để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi 64 giấy CNQSDĐ (01 giấy CNQSDĐ đã thu hồi) đã cấp nằm trong diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng Nhà nước giao cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý; thu hồi 02 giấy CNQSDĐ đứng tên bà Phan Thị Liễu (thửa đất số 39, 40 tờ bản đồ số 18) đang sử dụng xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quang Phước. Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong các nhiệm kỳ trong giai đoạn từ 2013 - 2021 trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, sai phạm đã nêu tại Kết luận; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định (kể cả các trường hợp cán bộ, công chức hiện đã chuyến công tác thực hiện theo khoản 4, Điều 24 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP).

Thứ hai, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi theo quy định pháp luật đối với 65 thửa đất nằm trong diện tích đất Nhà nước giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý và 02 thửa đất (số 39, 40 tờ bản đồ số 18) đã cấp giấy CNQSDĐ đứng tên bà Phan Thị Liễu đang sử dụng xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quang Phước.

Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong thời kỳ 2015 - 2019 đối với việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong; các tập thể, cá nhân có liên quan trong thời kỳ 2016 trong việc thực hiện, nghiệm thu công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính xã Đắk Som, huyện Đắk Glong có chồng lấn lên diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng do các tổ chức quản lý; từ đó xem xét đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm, sai phạm (kể cả các trường hợp công chức, viên chức hiện đã chuyển công tác).

Theo dõi, đôn đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1018/UBND-NNPTNT ngàỵ 07/3/2022 đến kết quả cuối cùng; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để theo dõi, xử lý.

Thứ ba, giao Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chỉ đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng khẩn trương kiểm tra, rà soát làm rõ diện tích 65,02ha đất có rừng bị xâm canh chiếm trong số 114ha đất có hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại khu vực gần hồ Tà Đùng để xử lý hoặc kiến nghị xử theo quy định pháp luật nêu có vi phạm. Tổ chức kiểm điểm, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm liên quan đến các cá nhân, tập thể thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng như đã nêu ở Kết luận.

Riêng đối với các khuyết điểm, vi phạm của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Nông đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1018/UBND-NNPTNT; yêu cầu Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Đắk Nông (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông) để theo dõi, xử lý.

Kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý theo quy định của Đảng các tập thể, cá nhân

Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo quy định của Đảng các nội dung khuyết điểm, vi phạm liên quan đến cán bộ do Tỉnh ủy quản lý:

Cụ thể là tập thể UBND huyện Đắk Glong các nhiệm kỳ trong giai đoạn 2013 - 2021 về khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Đắk Som; các cá nhân là Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2013 - 2021 về khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Đắk Som.

Trong đó có cá nhân ông Vũ Tá Long - Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong nhiệm kỳ 2016 - 2020 về trách nhiệm của người đứng đầu. Các cá nhân là Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong qua các thời kỳ về các khuyết điểm, vi phạm cụ thể đã nêu tại Kết luận: Lê Quang Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2016 - 2017; ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2017 - 2019; ông Trần Nam Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2015 -2016.

Đối với trường hợp các khuyết điểm, sai phạm của ông Phạm Đặng Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2013 - 2015 đã nghỉ công tác, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Trường hợp trách nhiệm người đứng đầu của ông Đàm Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thời kỳ 2013 - 2015 đã nghỉ công tác, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Kiến nghị Công an tỉnh khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 02 nội dung

Thứ nhất: Việc cấp giấy CNQSDĐ hình thức công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất tại 65 thửa đất với diện tích 773.876,0m2 nằm trong diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng Nhà nước đã giao cho tổ chức là Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý; có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Sau khi phát hiện sai phạm, UBND huyện Đắk Glong đã thu hồi lại 01 giấy CNQSDĐ)

Thứ hai: Việc ông Phạm Đặng Quang - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong ký cấp giấy CNQSDĐ tại thửa đất số 39, thửa đất số 40, tờ bản đồ số 18 cho 02 hộ dân trên diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý; sau đó thực hiện thủ tục chuyển nhượng để hợp thức hóa 02 thửa đất sang tên bả Phan Thị Liễu vợ ông Phạm Đặng Quang và sử dụng thửa đất số 39, thửa đất số 40, tờ bản đồ số 18 để xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quang Phước; có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kiến nghị UBND huyện Đắk Glong rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm

Thực hiện rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện kịp thời, đồng bộ; chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc các hạn chế, khuyết điểm trong lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện rà soát, xử lý theo quy định đối với 235 giấy CNQSDĐ đã cấp trên diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND xã Đắk Som khẩn trương tham mưu UBND huyện thực hiện nghiêm việc cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền của UBND huyện; các vụ việc vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tham mưu cho UBND huyện thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả là chuyển đổi mục đích sử dụng đất kinh doanh thương mại, truy thu tiền sử dụng đất diện tích 1.459,3 lm2 đất kinh doanh thương mại của 05 hộ; kiểm tra, rà soát, xử lý hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả là chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở của 34 hộ dân đang làm nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thủ tục thu hồi hoặc hủy giá trị pháp lý 113 giấy CNQSDĐ đã cấp không đúng quy định cho các hộ, cá nhân nhận cho tặng, thừa kế, sang nhượng sau ngày 01/01/2008 (có thoái thu tiền sử dụng đất ở đã nộp). Tham mưu thủ tục thu hồi 03 giấy CNQSDĐ công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 03 hộ là cán bộ, công chức, viên chức; sau đó thực hiện thủ tục cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ hình thức thuê đất; tham mưu rà soát, xử lý theo quy đinh đối với diện tích đất ở (200m2) trên giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ Đào Xuân Hải không đúng với quyết định cấp giấy CNQSDĐ. Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong, UBND xã Đắk Som rà soát 70 hộ, cá nhân có hộ khẩu ngoài tỉnh không trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được cấp 84 giấy CNQSDĐ công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; những trường hợp nào thực tế xác định không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì tham mưu UBND huyện thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp, chuyển sang cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ hình thức thuê đất nếu các hộ, cá nhân có nhu cầu thuê đất; rà soát về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của 330 trường hợp UBND xã Đắk Som xác nhận không rõ về thời điểm sử dụng đất, những trường hợp nào không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ thì tham mưu UBND huyện thu hồi hoặc hủy giá trị pháp lý giấy CNQSDĐ đã cấp theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong thực hiên rà soát, xác định cụ thể 05 trường hợp đã có quyết định cấp giấy CNQSDĐ, có giấy CNQSDĐ cấp trên đất của tố chức nhưng chưa tìm thấy hồ sơ 31 trường hợp đã có quyết định cấp giấy CNQSDĐ, có giấy CNQSDĐ cấp trên đất quy hoạch 03 loại rừng nhưng chưa tìm thấy hồ sơ để tham mưu UBND huyện xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thấm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong rà soát, làm rõ viêc thất lạc, chưa tìm thấy 229 bộ hồ sơ cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ từ năm 2015 - 2021 để báo cáo, đề xuất UBND huyện Đắk Glong, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy định nếu có vi phạm, sai phạm. Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đắk Som rà soát, tham mưu UBND huyện xây dựng phương án quản lý, bố trí sử dụng đối với các diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp UBND tỉnh đã thu hồi từ các tổ chức, giao về cho địa phương quản lý nhưng hiện chưa có phương án quản lý sử dụng đất, phương án quản lý bảo vệ rừng.

Chỉ đạo UBND xã Đắk Som khẩn trương tổ chức cưỡng chế thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền của UBND xã. Tiếp tục rà soát, làm rõ thông tin, hồ sơ liên quan đến giấy CNQSDĐ, quy hoạch sử dụng đất đai, xác định đối tượng vi phạm... đối với 58 trường hợp xây dựng nhà nhưng chưa xác định được có hay chưa có giấy CNQSDĐ, những trường hợp san ủi, san lấp trái phép để xác định cụ thể hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thường xuyên chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiếm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Đắk Som; tại các thửa đất xung quanh hồ Tà Đùng; tham mưu thực hiện việc cưỡng chế giải tỏa đối với các công trình xây dựng trái phép.

Kiến nghị UBND huyện đề nghị Thường trực Huyện ủy Đắk Glong giao ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng đối với các khuyết điểm, vi phạm liên quan đến cán bộ do Huyện ủy Đắk Glong quản lý (kể cả các trường hợp đã chuyển công tác)

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân

Đó là công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường; công chức địa chính, công chức tư pháp UBND xã Đắk Som có liên quan các khuyết điểm, vi phạm, sai phạm đã nêu tại phần kết luận để xử lý trách nhiệm hành chính theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ, xem xét trách nhiệm của Phòng Kinh tế Hạ tầng thời kỳ 2015 trong việc tham mưu cấp giấy phép xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Quang Phước 1; Trưởng phòng, công chức thuộc Phòng Kinh tế Hạ tầng thời kỳ 2018 - 2021 có liên quan đến các khuyết điểm trong tham mưu quản lý xây dựng khu vực xung quanh hồ Tà Đùng.

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đắk Glong thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, cập nhật, quản lý hồ sơ địa chính theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Glong rà soát, làm rõ việc thất lạc, chưa tìm thấy 229 bộ hồ sơ cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ từ năm 2015 - 2021 để báo cáo, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, UBND huyện Đắk Glong xử lý theo quy định nếu có vi phạm, sai phạm. Khi xử lý hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phải xác minh các loại tài sản trên đất là vườn cây để ghi đầy đủ thông tin về tài sản trên đất vào Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính làm căn cứ để cơ quan Thuế tính thuế thu nhập cá nhân để hạn chế thất thu ngân sách. Chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại Kết luận.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng khẩn trương đề nghị, phối hợp với UBND huyện Đắk Glong, UBND xã Đắk Som thực hiện xử lý, cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với 04 trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất trái phép tại Tiểu khu 1809 khu vực xung quanh hồ Tà Đùng. Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là khu vực xung quanh hồ Tà Đùng; kiểm tra, phát hiện, xử lý và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất đai trái phép trên diện tích đất đơn vị được giao quản lý. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan; đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai đã nêu tại Kết luận.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra