Thấy gì từ Kết luận Thanh tra tại UBND xã Cư Klông?

Thứ sáu, 28/10/2022 11:00
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra huyện Krông Năng mới ban hành Kết luận về việc thanh tra tài chính ngân sách, các khoản huy động đóng góp của Nhân dân và việc thực hiện chính sách pháp luật khác có liên quan tại UBND Xã Cư Klông, huyện Krông Năng thời kỳ 01/01/2019-31/12/2020.

Xã Cư Klông nằm ở phía Đông Bắc Huyện Krông Năng cách trung tâm huyện 30km. Đây là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện đời sống Nhân dân còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, dân cư phân bổ rải rác chủ yếu tập trung ở những nơi có đường giao thông thuận tiện. Các công trình hạ tầng đã được đầu tư phát triển song quy mô còn nhỏ và chưa đủ tiêu chuẩn. Những điều kiện trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn xã. Đặc biệt là các khoản thu huy động đóng góp như thu đối ứng xây dựng trường học còn chậm, thu không đạt chỉ tiêu đề ra.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Hồng Văn, Chánh Thanh tra huyện Krông Năng (bên phải màn hình) làm việc với phóng viên Tạp chí Thanh tra

Qua thanh tra, Thanh tra huyện Krông Năng đã kết luận về công tác quản lý tài chính ngân sách tại xã Cư Klông như sau:

Việc lập và giao dự toán thu, chi ngân sách được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành luật về việc lập và phân bổ NSNN. Các báo cáo quyết toán đơn vị lập tương đối đầy đủ, trình tự phê duyệt quyết toán tài chính năm 2019, 2020 đơn vị đã trình HĐND xã phê duyệt. Đơn vị thực hiện đã công khai dự toán và quyết toán hằng năm theo quy định. UBND xã đã cơ bản bám sát vào dự toán chi ngân sách đã được HĐND xã phê duyệt để tiến hành thực hiện chi các khoản phát sinh trong năm.

Tuy nhiên, đơn vị chưa mở các loại sổ theo quy định như: Sổ thu, sổ chi ngân sách xã, sổ theo dõi quỹ công chuyên dùng, sổ theo dõi tài sản cố định, sổ theo dõi đầu tư xây dựng cơ bản, sổ theo dõi công cụ, dụng cụ, biên bản kiểm kê tài sản hằng năm,... Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng việc áp dụng quy chế còn chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các chứng từ kế toán đơn vị lập theo đúng mẫu biểu của Bộ Tài chính ban hành, tuy nhiên, theo nguyên tắc tài chính, còn thiếu một số chứng từ, cần bổ sung.

Qua xem xét các chứng từ, sổ sách và các tài liệu có liên quan trong năm 2019, năm 2020 có một số chứng từ sai phạm như sau: Năm 2019, các chứng từ không hợp lệ, sai nguyên tắc tài chính kế toán là 17.6750.000 đồng. Năm 2020: Chứng từ sai nguyên tắc tài chính và không đúng chế độ là 27.295.000 đồng.

Đối với các công trình xây dựng, qua kiểm tra xác suất 05 công trình xây dựng, Đoàn Thanh tra nhận thấy việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng của công trình vẫn còn tồn tại. Cụ thể: Công trình đường giao thông nông thôn thôn Tam Khánh, hạng mục nền, mặt đường bê tông, xi măng, hệ thống thoát nước không thi công các nội dung với tổng số tiền 5.611.252 đồng; công trình duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn,thôn Tam Thuận - Ea Bir, xã Cư Klông, thi công thiếu khối lượng số tiền 12.653.077 đồng; công trình đường giao thông thôn Cư Klông (xóm 4 nối tiếp đến Hội trường thôn), không thi công nội dung nhựa đường số tiền 4.587.948 đồng; công trình đường giao thông thôn Tam Bình, xóm 4, không thi công nội dung nhựa đường số tiền 3.451.885 đồng; công trình nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn Tam Bình, không thi công nội dung nhựa đường số tiền 5.290.894 đồng. Tổng số tiền sai phạm của các công trình xây dựng là 31.595.056 đồng.

Từ những kết quả thanh tra và kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra huyện yêu cầu, kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền sai phạm là 76.565.056 đồng. Trong đó, xuất toán số tiền chi sai nguyên tắc tài chính 66.083.223 đồng; đồng thời giảm trừ thanh toán số tiền sai phạm của các công trình đầu tư xây dựng là 10.481.833 đồng.

Đối với những sai phạm về chi hành chính, trách nhiệm chính thuộc về ông Hoàng Nghĩa Phùng - nguyên kế toán UBND xã Cư Klông và ông Nguyễn Văn Thắng - Nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Klông. Những sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thắng - Nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Klông.

Về xử lý hành chính, Thanh tra huyện Krông Năng đề nghị UBND xã Cư Klông có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục và chấm dứt những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm đã chỉ ra, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; các khoản huy động đóng góp của Nhân dân.

Đề nghị HĐND xã Cư Klông tăng cường triển khai thực hiện giám sát chặt chẽ hơn nữa trong quá trình giám sát thực hiện điều hành và quản lý ngân sách, các khoản huy động đóng góp của Nhân dân nhất là trong quản lý ngân sách, trong quản lý về quy trình thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã .

Đề nghị UBND xã Cư Klông chỉ đạo bộ phận tài chính thực hiện tốt việc công khai tài chính, công khai các khoản mua sắm tài sản, sửa chữa tài sản, các khoản huy động đóng góp của Nhân dân và tăng cường triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đoàn thể được tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát tài chính đơn vị.

Đề nghị Chủ tịch UBND xã Cư Klông chỉ đạo bộ phận tài chính thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND xã trong công tác điều hành thu, chi ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định, đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Mở đầy đủ các sổ sách để theo dõi thu - chi ngân sách, các quỹ công chuyên dùng, quỹ huy động đóng góp của Nhân dân.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác thẩm tra quyết toán và chấp hành nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Kế toán năm 2015 đối với UBND xã Cư Klông nói riêng và các đơn vị khác trên địa bàn huyện nói chung.

Sau khi Kết luận Thanh tra trên được ban hành, UBND huyện Krông Năng đã gửi Công văn số 1679/UBND-VP tới UBND xã Cư Klông, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thanh tra huyện để chỉ đạo việc thực hiện Kết luận Thanh tra tại UBND xã Cư Klông. Theo đó, UBND huyện Krông Năng yêu cầu UBND xã Cư Klông xử lý, khắc phục đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra huyện về xử lý kinh tế, xử lý hành chính; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác thẩm tra, quyết toán và chấp hành nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán theo Luật NSNN và Luật Kế toán; giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc thực hiện kết luận thanh tra, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND huyện đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền.

Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, sự đôn đốc thường xuyên của Thanh tra huyện Krông Năng, đến nay, UBND xã Cư Klông cơ bản đã khắc phục được các nội dung kiến nghị tại Kết luận Thanh tra. Riêng về nội dung khắc phục số tiền sai phạm, UBND xã Cư Klông hiện đã nộp vào 52 triệu đồng (đạt hiệu quả thu hồi về kinh tế gần 78,7%). Số tiền còn lại, UBND xã Cư Klông cam kết sẽ thực hiện vào tuần đầu tháng 11/2022.

Có thể nói, với lực lượng biên chế mỏng, khối lượng công việc nhiều, nhưng Thanh tra huyện Krông Năng đã phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước của mình trong việc chỉ ra chính xác các sai phạm, tồn tại, hạn chế của đối tượng thanh tra; đồng thời có những kiến nghị xử lý kinh tế, xử lý hành chính phù hợp; chỉ đạo công bố Kết luận Thanh tra nhằm bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động tài chính ngân sách, chấn chỉnh sai sót của tổ chức, đơn vị, đôn đốc việc thực hiện Kết luận Thanh tra hiệu quả; kiến nghị đúng hướng các giải pháp phòng ngừa sai phạm,… Đây chính là một trong những điểm sáng trong công tác thanh tra cấp huyện không chỉ tại huyện Krông Năng nói riêng mà còn trong toàn tỉnh Đắk Lắk và ngành Thanh tra cả nước nói chung./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra