Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” tại tỉnh Kon Tum

Thứ tư, 07/09/2022 10:53
(ThanhtraVietNam) - Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2853/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là hoàn thiện và đổi mới phương thức hoạt động, chế độ chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động cho thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH); xây dựng đội ngũ Thanh tra LĐTBXH “Kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp”; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước lĩnh vực Sở LĐTBXH.

Mục tiêu cụ thể: 100% công chức Thanh tra Sở LĐTBXH được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm và đảm bảo 100% công chức Thanh tra Sở là thanh tra viên trở lên có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 100% công chức Thanh tra Sở LĐTBXH được trang bị điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước; trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động, điều tra tai nạn lao động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 100% công chức Thanh tra Sở LĐTBXH sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.  

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Kế hoạch đưa ra 11 nội dung thực hiện gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án; (2) Tham gia, đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động, chế độ và điều kiện hoạt động cho công tác thanh tra ngành LĐTBXH; (3) Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH; (4) Nâng cao năng lực đội ngũ công chức Thanh tra ngành LĐTBXH; (5) Đổi mới quy trình, phương pháp thanh tra chuyên ngành LĐTBXH; (6) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; (7) Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Thanh tra Sở LĐTBXH, trang cấp thiết bị chuyên dùng đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động và điều tra tai nạn lao động, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (8) Thúc đẩy tình hình tuân thủ pháp luật lao động, tăng cường hiệu quả và hiệu lực trong công tác thanh tra chuyên ngành, chia sẻ thông tin, báo cáo, tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật lĩnh vực LĐTBXH; (9) Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ các cam kết quốc tế; (10) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH; (11) Thiết lập đội ngũ cộng tác viên có chuyên môn, kinh nghiệm tại các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành LĐTBXH. 

UBND tỉnh giao Sở LĐTBXH: Hằng năm, căn cứ vào dự toán kinh phí được giao, chủ trì, phối hợp với các địa phương đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện bảo bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm; tham mưu sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án theo quy định./.

Đỗ Văn Nhân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra