Đắk Lắk:

Triển khai hoạt động thanh tra thường xuyên trên các lĩnh vực

Thứ năm, 10/08/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2023, tháng 7/2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai hoạt động thanh tra thường xuyên trên các lĩnh vực, qua đó kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

Triển khai 67 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội

Về thanh tra kinh tế - xã hội, tháng 7, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 67 cuộc thanh tra (gồm 61 cuộc theo kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất, trong đó có 49 cuộc kỳ trước chuyển sang và 18 cuộc triển khai mới trong kỳ); đã kết thúc, ban hành kết luận 12 cuộc tại 72 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 2.674 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 2.182 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 492 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 01 tổ chức; chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với 16 thiết bị, đã nộp vào ngân sách nhà nước 1 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Thanh tra. Ảnh: thanhtra.daklak.gov.vn

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 12 cuộc thanh tra (gồm 08 cuộc theo kế hoạch và 04 cuộc thanh tra đột xuất); đã kết thúc, ban hành kết luận 04 cuộc tại 51 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 2.587 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 2.150 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 437 triệu đồng; kiến nghị chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với 16 thiết bị, đã nộp vào ngân sách nhà nước 969 triệu đồng. Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch, hiện đang tiến hành thanh tra tại đơn vị. Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai 30 cuộc thanh tra; đã kết thúc, ban hành kết luận 08 cuộc tại 21 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 87 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 32 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 55 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 01 tổ chức, đã nộp vào ngân sách nhà nước 32 triệu đồng.

Về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 12 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 12 đơn vị; đã kết thúc 02 cuộc tại 02 đơn vị. Qua thanh tra cho thấy, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như: Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Qua đó, các cơ quan chức năng đã kịp thời kiến nghị Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về thanh tra chuyên ngành, tháng 7/2023, Thanh tra các sở, ban, ngành và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 61 cuộc thanh tra, kiểm tra (20 cuộc triển khai mới trong kỳ và 41 cuộc kỳ trước chuyển sang) đối với 61 đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trên các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, công thương, xây dựng, nông nghiệp, y tế, thông tin, truyền thông. Qua kiểm tra đã phát hiện 19 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sai phạm; ban hành 09 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 23 triệu đồng, đã nộp vào ngân sách nhà nước 23 triệu đồng, đạt 100%.

Triển khai cuộc thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch

Để phát huy hiệu quả công tác thanh tra, trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao; chỉ đạo các Đoàn thanh tra triển khai từ kỳ trước hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, tham mưu Thủ trưởng cơ quan cùng cấp hoặc Chánh Thanh tra ban hành kết luận thanh tra theo quy định; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra. Đáng chú ý, Đắk Lắk sẽ triển khai cuộc thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Có thể nói, với sự nỗ lực của toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức thanh tra còn phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, phát hiện những quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan. Từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, khắc phục kịp thời, có ý nghĩa tích cực trong việc củng cố trật tự, kỷ cương hành chính và hoàn thiện cơ chế quản lý.

Kim Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra