Các bước đi cần thiết để “cải tổ” lại thị trường chứng khoán, trái phiếu DN

Các bước đi cần thiết để “cải tổ” lại thị trường chứng khoán, trái phiếu DN

Các hoạt động chấn chỉnh thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thời gian qua là hết sức cần thiết, giúp kênh huy động vốn cho nền kinh tế thị trường lành mạnh hơn.
Công khai minh bạch tài chính và xếp hạng tín nhiệm để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Công khai minh bạch tài chính và xếp hạng tín nhiệm để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Doanh nghiệp phát hành cần chứng minh năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của mình, cũng như tăng tính công khai minh bạch...
Vạn Trường Phát kinh doanh thua lỗ, vẫn phát hành trái phiếu hơn 10 000 tỷ đồng
Vạn Trường Phát kinh doanh thua lỗ, vẫn phát hành trái phiếu hơn 10.000 tỷ đồng
(ThanhtraVietNam) - Dù kinh doanh thua lỗ nhiều năm, nhưng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát vẫn phát hành trái phiếu trị giá 10.000 tỷ...
Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững và công cụ cân đối vốn trung dài hạn cho nền kinh tế
Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững và công cụ cân đối vốn trung dài hạn cho nền kinh tế
(ThanhtraVietNam) - Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, theo hướng mở, đảm bảo theo nguyên lý kinh tế thị trường, đảm bảo cân...