HNX Thị trường trái phiếu dần ổn định, tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng

HNX: Thị trường trái phiếu dần ổn định, tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng

(ThanhtraVietnam) - Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2023 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức để đánh giá kết quả hoạt động năm qua và ghi nhận ý kiến phát triển thị trường trái phiếu từ các thành viên thị trường cũng như các cơ quan quản lý, vận hành thị trường.
Nâng cao tính công khai, minh bạch là chìa khóa để khôi phục và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Nâng cao tính công khai, minh bạch là chìa khóa để khôi phục và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Triển vọng phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phụ thuộc rất lớn vào sự minh bạch của thị trường. Do đó, cơ...
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp tăng thanh khoản
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp tăng thanh khoản
(ThanhtraVietNam) - Việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào vận hành được kỳ vọng sẽ giúp tăng thanh khoản thị trường; giúp...
Các doanh nghiệp chậm thanh toán vẫn tiếp tục tăng
Các doanh nghiệp chậm thanh toán vẫn tiếp tục tăng
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 6/2023, có hơn 35 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDN) đáo hạn, trong khi danh sách các doanh nghiệp...