Gỡ bài toán giảm áp lực đáo hạn trái phiếu

Gỡ bài toán giảm áp lực đáo hạn trái phiếu

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại là 142.209 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,8% dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp cuối năm 2021. Việc mua lại trước hạn đã giảm được một phần quy mô đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khả năng đảo nợ trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản khá thấp. Đã đến lúc các cơ quan chức năng và chính các doanh nghiệp phát hành cần chung tay tìm lời giải thỏa đáng cho vấn đề này.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều dư địa phát triển
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều dư địa phát triển
(ThanhtraVietNam) - Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được xem là kênh dẫn vốn trái phiếu giúp cho doanh nghiệp có kênh huy động vốn trung và dài hạn với...
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng giảm 9 , trái phiếu riêng lẻ giảm 45 so với cùng kỳ
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng giảm 9%, trái phiếu riêng lẻ giảm 45% so với cùng kỳ
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 9/2022, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với giá trị 15.363 tỷ đồng và 1 đợt phát hành trái phiếu...
Cần thiết phải nhìn nhận, đánh giá đúng về vỡ nợ trái phiếu , nợ xấu trái phiếu
Cần thiết phải nhìn nhận, đánh giá đúng về "vỡ nợ trái phiếu", "nợ xấu trái phiếu"
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian gần đây, trước một số trường hợp trái phiếu đáo hạn nhưng doanh nghiệp chậm trả gốc, lãi khiến dư luận lo ngại về...