Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

Thông báo vi phạm quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt

Thứ ba, 10/01/2023 10:44
(ThanhtraVietNam) - Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng nêu tại Thông tư 15/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thay thế Thông tư số 18 ban hành năm 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 17/1/2023. Trong đó có quy định về trách nhiệm thông báo biện pháp xử lý vi phạm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng khi phát hiện việc cung cấp thông tin, số liệu không chính xác tại hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn.

Ngoài hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức tín dụng (TCTD) thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải có ý kiến về việc tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt; thông báo vi phạm, biện pháp xử lý của NHNN khi nhận được thông tin của cơ quan có thẩm quyền hoặc qua thanh tra, giám sát phát hiện việc cung cấp thông tin, số liệu không chính xác tại hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của TCTD.

Đồng thời, làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thống đốc về việc thực hiện xử lý đối với việc TCTD không trả nợ đúng hạn.

Cụ thể, nếu TCTD không trả hết nợ đúng hạn, NHNN sẽ chuyển khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn; thực hiện trích tài khoản của TCTD bắt đầu từ ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày chuyển sang theo dõi quá hạn đến khi thu hồi hết số nợ gốc và lãi phải trả và yêu cầu TCTD trả nợ từ nguồn khác (nếu có) theo nội dung trình Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Thông tư gồm 4 chương, 20 Điều và 8 Phụ lục quy định về mục đích, điều kiện tái cấp vốn, số tiền tái cấp vốn, lãi suất, thời hạn tái cấp vốn, trình tự xem xét tái cấp vốn, trả nợ vay tái cấp vốn, cũng như các trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, TCTD và các đơn vị liên quan.

NHNN tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động của các TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị định 153, NHNN thành lập Công ty Quản lý tài sản nhằm xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế và Công ty Quản lý tài sản là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của NHNN.

leftcenterrightdel
Kienlongbank cũng có một công ty con là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ra đời năm 2010 với chức năng cơ cấu lại nợ tồn đọng; xử lý các tài sản bảo đảm nợ vay; mua bán, xử lý nợ tồn đọng của các đơn vị khác...Ảnh minh họa.

Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn phải thuộc sở hữu hợp pháp của TCTD, đang được lưu ký tại Sở Giao dịch NHNN; không phải là trái phiếu đặc biệt đang trong quá trình thanh toán; không trong bảng kê trái phiếu đặc biệt mà TCTD đang đề nghị NHNN xem xét gia hạn thời hạn theo quy định về mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra