Hậu Giang: Minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập

Thứ sáu, 29/03/2024 16:24
(ThanhtraVietNam) - Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai với mục đích giúp kiểm soát tài sản, thu nhập, là một trong những giải pháp hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Hậu Giang: Triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác kê khai tài sản, thu nhập nói riêng luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xác định là nhiệm vụ quan trọng, qua đó đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

Theo ông Nguyễn Đức Thoại, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, công tác xác minh tài sản, thu nhập được Thanh tra tỉnh triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, theo các trình tự, thủ tục luật định. Trong đó, việc tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản thu nhập có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,… Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp trong cung cấp các thông tin về tài sản, thu nhập theo quy định.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh bốc thăm chọn người xác minh tài sản, thu nhập 

Theo Thanh tra tỉnh, trong năm 2023, toàn tỉnh có 60 cơ quan, tổ chức và địa phương thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập, với 2.183 người. Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, giao Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện. Kết quả, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành việc xác minh tài sản, thu nhập đối với 37 trường hợp (13 trường hợp của năm 2022 chuyển sang và 24 trường hợp của năm 2023), đã ban hành kết luận và công bố, công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Tại thành phố Vị Thanh, theo ông Lê Hoàng Tâm, Chánh Thanh tra thành phố, hàng năm đơn vị đều tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch kê khai và công khai tài sản, đồng thời trình UBND thành phố phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai. Năm 2023, đã phê duyệt danh sách 7 trường hợp phải kê khai lần đầu, 20 trường hợp kê khai bổ sung và 119 trường hợp kê khai hàng năm. Song, địa phương còn gặp một số lúng túng trong việc xác định đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, đến nay hầu hết các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh đều thực hiện việc kê khai đầy đủ, đúng quy định; cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai bản kê khai tài sản bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, do cách triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khác nhau, nhận thức, cách hiểu chưa đầy đủ nên qua xác minh cũng đã phát hiện còn một số hạn chế, thiếu sót như: cá nhân có nghĩa vụ kê khai kê khai thiếu thông tin, chưa đầy đủ, chính xác về tài sản, thu nhập, nhất là liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị, các khoản tiền gửi tại ngân hàng; việc góp vốn kinh doanh; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai; biến động về tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm…

Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, để làm tốt công tác kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập, bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với việc cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thì người đứng đầu các ngành, đơn vị phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là biện pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của địa phương, đơn vị mình.

Qua đó, trong năm 2024, cần tăng cường và đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời gian quy định; thực hiện nghiêm túc việc công khai bản kê khai tài sản. Quan tâm lãnh đạo sâu sát công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm soát việc kê khai tài sản của các cá nhân theo quy định…

Khánh Nghi

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra