TP. Hồ Chí Minh:

Không để các bức xúc, kiến nghị của người dân kéo dài nhiều năm

Thứ năm, 09/11/2023 02:27
(ThanhtraVietNam)- Tại buổi giám sát làm việc về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại UBND quận 1, đồng chí Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đã đề nghị UBND Quận 1 tăng cường công tác đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân định kỳ theo quy định; tăng cường công tác tiếp công dân của lãnh đạo chính quyền địa phương, không để những bức xúc, kiến nghị của người dân kéo dài nhiều năm mà không có cơ quan chính quyền nào hướng dẫn, giải quyết.

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn

Theo Báo cáo của đơn vị, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1 Ngô Hải Yến cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 131, UBND Quận 1 đã ban hành kế hoạch và kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Đồng thời, việc không tổ chức HĐND quận, phường nhằm hướng đến bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn, tự chủ, năng động, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước; giảm bớt trình tự, thủ tục trình HĐND quận giao dự toán thu chi ngân sách quận và giao kế hoạch đầu tư công của quận hàng năm; tiết kiệm một khoản ngân sách cho việc tổ chức bộ máy và tổ chức các hoạt động của HĐND quận và phường; nguồn vốn đầu tư công được giao tập trung sẽ thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền ở cấp quận và phường được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý. UBND cấp quận, phường ngày càng có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa nền hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn cũng được chú trọng, hiện nay UBND quận đang sử dụng phần mềm Quản lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị phục vụ cho công tác quản lý tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, do đó đã góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân.

leftcenterrightdel
Quan cảnh buổi giám sát (ảnh:CT) 

Theo đồng chí Ngô Hải Yến, việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giúp cho UBND quận, phường chủ động hơn trong việc ký ban hành các quyết định và rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, chất  lượng cung cấp dịch vụ công từng bước được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và người dân.

Bên cạnh đó, việc Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực văn bản giúp giảm tải công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, đồng thời giải quyết nhanh chóng công việc của người dân…

Chủ động nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Theo đó, đại diện UBND Quận 1 kiến nghị TP khi phân bổ biên chế công chức, viên chức cần xem xét các nhiệm vụ đã phân cấp, ủy quyền cần đảm bảo tạo điều kiện cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị có đủ nguồn nhân sự thực hiện tốt các nội dung được phân cấp, ủy quyền. Quận cũng đề xuất TP kiến nghị Trung ương xem xét quy định về tỷ lệ giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2026, không nên quy định chung mà cần xem xét đặc thù từng địa phương, ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra, quận kiến nghị điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng cộng tác viên trật tự đô thị đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương thuộc địa bàn trung tâm của TP.

Về tài chính ngân sách, đại diện UBND Quận 1 cũng kiến nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND TP để xuất HĐND TP bố trí kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên hàng năm cho các đơn vị thuộc quận, định mức khoán kinh phí quản lý hành chính cho quận.

Đồng thời, kiến nghị UBND TP đề xuất HĐND TP bố trí khoản chưa phân bổ 4% tổng chi ngân sách quận  để đảm bảo tính chủ động của quận và phường khi thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn ở địa phương; UBND quận và phường sẽ chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng dự toán ngân sách chỉ điều hành kinh tế xã hội tại quận, phường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chặt chẽ, đúng qui định pháp luật.

Bên cạnh đó, kiến nghị UBND TP đề xuất HĐND TP ban hành cơ chế chính sách để bố trí thêm kinh phí cho quận từ số vượt thu ngân sách so với dự toán được giao hằng năm để quận có nguồn kinh phí tổ chức thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi của quận,... góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của UBND quận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị UBND Quận 1 tập trung chỉ đạo việc soạn thảo, tham mưu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo quy định. Đồng thời, rà soát các nội dung được phân cấp theo quyết định của UBND TP, đề xuất điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, quận cần đánh giá toàn diện về việc thực hiện Nghị quyết số 131 tại địa phương. Đối với những nội dung còn hạn chế, chưa thực hiện được, kể cả những nội dung chưa thực hiện đầy đủ, cần phân tích và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan để làm cơ sở xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách để phù hợp cho quá trình thực hiện chính quyền đô thị tại địa phương.

Đối với thực hiện chính quyền đô thị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho rằng, UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó, đề nghị UBND quận tiếp tục lưu ý việc rà soát Quy chế làm việc của UBND quận, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị Quận 1 tăng cường công tác đối thoại giữa chính quyền, Chủ tịch UBND quận, phường với Nhân dân định kỳ theo quy định; tăng cường công tác tiếp công dân của lãnh đạo chính quyền địa phương, không để những bức xúc, kiến nghị của người dân kéo dài nhiều năm mà không có cơ quan chính quyền nào hướng dẫn, giải quyết.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra