Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết từ cơ sở, không phát sinh điểm nóng

Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết từ cơ sở, không phát sinh "điểm nóng"

(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); nhiều vụ việc KNTC được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không phát sinh "điểm nóng", vụ việc nổi cộm.
Thực hiện công tác tiếp công dân ở tỉnh Lâm Đồng, phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV
Thực hiện công tác tiếp công dân ở tỉnh Lâm Đồng, phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV
(ThanhtraVietNam) – Với mục đích tổ chức tiếp công dân có hiệu quả phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và khi có yêu cầu đột xuất, UBND tỉnh Lâm...
Ngành Ngân hàng cụ thể hóa Nghị quyết về “tam nông” thế nào
Ngành Ngân hàng cụ thể hóa Nghị quyết về “tam nông” thế nào?
(ThanhtraVietNam) – Nghị quyết của Trung ương xác định tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi, khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với nông...
Nâng cao hiệu quả sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Nâng cao hiệu quả sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành văn bản số 1266/UBND-TD về việc thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố...