Quy định về nội dung chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra

Quy định về nội dung chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra

(ThanhtraVietNam) - Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra đã nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, trong đó, liệt kê những nội dung cần chỉ đạo hoặc yêu cầu, kiến nghị việc thực hiện kết luận thanh tra của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra.
Cần thiết phải có chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm cải thiện thu nhập cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân
Cần thiết phải có chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm cải thiện thu nhập cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác tiếp công dân (TCD), qua đó công tác này đã đạt...
Phát triển đồng bộ, thống nhất thị trường chứng khoán gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng
Phát triển đồng bộ, thống nhất thị trường chứng khoán gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng
(ThanhtraVietNam) - Phấn đấu đến năm 2030 thị trường chứng khoán (TTCK) đạt mục tiêu phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, nâng cao khả năng chống...
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp công dân định kỳ
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị...