Công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

Công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

(ThanhtraVietNam) - Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước, một mặt nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật nhằm đảm bảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, mặt khác cần tăng cường công khai, minh bạch thông tin về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tạo niềm tin, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư…
Sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích tại doanh nghiệp Nhà nước
Sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích tại doanh nghiệp Nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Sau hơn 15 năm thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp Nhà nước đã đạt được những kết quả quan...
Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh, huyện triển khai thực hiện Công điện số...
Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô
Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô
(ThanhtraVietNam) - Ngày 11/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường...