Nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp có vốn nhà nước tạm dừng thoái vốn đến hết năm 2020

Nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp có vốn nhà nước tạm dừng thoái vốn đến hết năm 2020

(ThanhtraVietNam) - Thực hiện đề án tái cơ cấu sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 về các doanh nghiệp thuộc đối tượng thoái vốn, tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quy định xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện thoái vốn.
Đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cổ phần hóa
Đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cổ phần hóa
(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính đang nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp, các vấn đề nổi cộm như việc sắp xếp, xử...
Công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa
Công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa
(ThanhtraVietNam) - Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước, một mặt nghiên cứu, hoàn thiện hệ...
Sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích tại doanh nghiệp Nhà nước
Sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích tại doanh nghiệp Nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Sau hơn 15 năm thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp Nhà nước đã đạt được những kết quả quan...