Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ sáu, 18/08/2023 18:37
(ThanhtraVietnam) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; thực hiện thoái vốn theo lộ trình và đảm bảo Nhà nước nắm giữ tỷ lệ vốn tại doanh nghiệp theo khung quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục duy trì nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện thoái vốn tại 7 doanh nghiệp có vốn nhà nước. Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2023, thoái hết vốn tại bốn doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu; công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Tân Thành; công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền và công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Giai đoạn 2024-2025, thoái hết vốn tại ba doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu; công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp. Gồm: Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu (tỉ lệ vốn nhà nước nắm giữ đến năm 2025 là 36.25%); Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (76.92%); Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (51%); Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (79.17%).

leftcenterrightdel
Hoạt động dẫn siêu tàu container  M/v OOCL Spain của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Ảnh: VTShip

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC) về Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc xử lý tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với người đại diện vốn nhà nước cần khẩn trương rà soát xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản, đất đai, công nợ,… để công tác thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành sớm kế hoạch đề ra và đúng các quy định về chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP Chính phủ, giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc danh mục các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao..../.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra