Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Thứ ba, 14/03/2023 15:03
(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.
leftcenterrightdel
 Giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Theo đó, Kế hoạch nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương qua đó có các giải pháp, khắc phục kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thực hiện tốt công tác CCHC và hoạt động kiểm soát TTHC, đề xuất những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo điều hành, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nâng cao chất lượng công tác CCHC và hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh. Góp phần nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) tại các cơ quan; qua đó phát hiện những mô hình, cách làm hay để giới thiệu, nhân rộng và làm cơ sở thẩm định, đánh giá Chỉ số CCHC năm 2023 đối với các cơ quan.

Kế hoạch đề ra 09 nội dung kiểm tra cụ thể, gồm: (1)Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2)Cải cách thể chế; (3)Cải cách TTHC và việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; (4)Cải cách tổ chức bộ máy; (5)Cải cách chế độ công vụ; (6)Cải cách tài chính công; (7)Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; (8)Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (9)Công tác văn thư, lưu trữ.

Dự kiến sẽ kiểm tra tại các đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Cục Thuế tỉnh và 08/08 UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời, định kỳ hàng quý sẽ kiểm tra tình hình giải quyết hồ sơ TTHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ căn cứ vào tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu của công tác CCHC tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị có số lượng tiếp nhận hồ sơ TTHC nhiều, tỷ lệ hồ sơ TTHC trễ hẹn cao, kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn; hậu kiểm tra, kiểm tra bổ sung các cơ quan về công tác CCHC trong năm 2023.

UBND cũng tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ chủ trì, xây dựng lịch kiểm tra để thông báo đến các cơ quan được kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất không thông báo lịch. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra CCHC và việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh, Đoàn có báo cáo kết quả kiểm tra cùng những kiến nghị liên quan tại cuộc họp giao ban định kỳ của UBND tỉnh.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh cũng đề ra yêu cầu đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn:

Thứ nhất, quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành thời gian làm việc đúng theo quy định.

Thứ hai, tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị để biết và thực hiện theo quy định.

Thứ ba, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa bố trí đầy đủ số lượng công chức, viên chức tại các quầy tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thứ tư, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc bố trí đầy đủ số lượng công chức, viên chức tại các quầy tiếp nhận hồ sơ, để kịp thời tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân; bố trí đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (camera giám sát, máy tính,…); luôn dọn dẹp vệ sinh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sạch sẽ, sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học.


Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra