Thành phố Trà Vinh: Nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 20/03/2024 17:15
(ThanhtraVietNam)- Thời gian qua, Thành phố Trà Vinh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 11/8/2022 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân, năm 2023, UBND TP Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 01/3/2023 về tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2023; Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 21/02/2023 về giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo 1717 trên địa bàn TP Trà Vinh; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 11/11/2013 của Thành ủy TP Trà Vinh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết hồ sơ hành chính và KNTC góp phần củng cố, xây dựng lòng tin đối với Nhân dân, TP Trà Vinh đã ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; phân công cán bộ có phẩm chất, năng lực làm công tác tiếp công dân; có địa điểm tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đến trình bày KNTC, kiến nghị, phản ánh... nhờ đó, đã góp phần nâng chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Năm 2023, TP Trà Vinh nhận 563 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, tăng 73 đơn so với năm 2022. Trong đó, có 26 đơn khiếu nại (tăng 21 đơn so với năm 2022); 13 đơn tố cáo (tăng 13 đơn so với năm 2022); 524 đơn kiến nghị, phản ánh (tăng 39 đơn so với năm 2022); có một số vụ việc phức tạp, kéo dài, bức xúc, khiếu nại đông người liên quan đến công trình tuyến đô thị mới phía Đông đường Mậu Thân, công trình đường tuyến số 1, công trình dự án khối nhà làm việc Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh; công trình Tuyến trung tâm chính trị hành chính tỉnh Trà Vinh... 

Theo UBND TP Trà Vinh, nguyên nhân của tình hình KNTC ở TP Trà Vinh, về  khách quan, đối với các khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các công trình, do pháp luật hiện hành chưa tạo được những chuẩn mực chung về giá bồi thường đất và cơ chế điều chỉnh giá theo thời gian; nhiều dự án được phân thành các giai đoạn khác nhau nên kéo dài, dẫn đến việc so sánh giá bồi thường giữa các dự án; việc thay đổi, điều chỉnh pháp luật thường xuyên có liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ cũng ảnh hưởng đến người dân tại các dự án bồi thường chậm, kéo dài. Nhiều vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng người dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan, các cơ quan này nhận đơn rồi chuyển đơn về địa phương nên người dân gửi đơn nhiều nơi, dẫn đến việc khiếu nại không có điểm dừng.

Riêng đối với đơn tố cáo, nội dung tố cáo chủ yếu là về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Về chủ quan, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân nói riêng ở TP Trà Vinh có thường xuyên liên tục nhưng chưa đạt được kết quả cao. Nhận thức của một số ít người dân về chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật về KNTC còn hạn chế; một số trường hợp người dân có hiểu rõ các quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình không chấp hành dù đã có quyết định giải quyết đúng pháp luật.

Công tác phối hợp từng lúc, từng nơi chưa đồng bộ giữa các cơ quan ban, ngành thành phố và UBND phường, xã dẫn đến việc giải quyết một số vụ việc còn chậm, kéo dài.

Phấn đấu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt hơn 96%

Trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, TP Trà Vinh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Cụ thể, TP Trà Vinh phấn đấu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt từ 96% trở lên.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-UBND, ngày 03/7/2023 về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về thu hồi đất công trình một phần Bến xe khách Trà Vinh (cũ) và chỉnh trang đường Điện Biên Phủ, Phường 6, TP Trà Vinh và thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thành lập Tổ công tác kiểm tra việc lấn chiếm, xây dựng trên đất kênh công cộng (cống Phường 6) tại Khóm 8, Phường 6.

Tiếp tục phối hợp giải quyết các khiếu nại liên quan đến công trình tuyến đô thị mới phía Đông đường Mậu Thân theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 21/02/2023 của UBND TP Trà Vinh về việc giải quyết vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1717 của Tỉnh ủy trên địa bàn TP Trà Vinh.

Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, UBMTTQ... vận động, giáo dục công dân chấp hành tốt các quyết định giải quyết của UBND các cấp có hiệu lực pháp luật thi hành; cương quyết tổ chức thực hiện cưỡng chế những trường hợp giải quyết đúng pháp luật nhưng không thi hành để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Đối với trường hợp công dân lợi dụng quyền KNTC, cố tình vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra