APG hỗ trợ Việt Nam thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền

APG hỗ trợ Việt Nam thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền

(ThanhtraVietNam) - Đoàn công tác của Ban Thư ký nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) làm việc tại Việt Nam để hỗ trợ thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tham dự với tư cách Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để chặn móc nối hoạt động “tín dụng đen”
Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để chặn móc nối hoạt động “tín dụng đen”
(ThanhtraVietNam) - Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động...
Hướng dẫn mới về việc thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Hướng dẫn mới về việc thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư hướng dẫn...
Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc
Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc
(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín...