17 hành động thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

17 hành động thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

(ThanhtraVietNam) - Theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 do Chính phủ ban hành, Việt Nam sẽ có 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát đối với thị trường vàng
Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát đối với thị trường vàng
(ThanhtraVietnam) - Trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng...
Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong phòng, chống tiền giả
Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong phòng, chống tiền giả
(ThanhtraVietNam) - Ngày 2/2/2024, Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 8/12/2023 của Chính phủ về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam bắt đầu có...
Ngành Hải quan tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền
Ngành Hải quan tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ, phòng...