Nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

Nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền…
Giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền
Giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều điểm mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2023....
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ...
Phối hợp thường xuyên, kịp thời trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
Phối hợp thường xuyên, kịp thời trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
(ThanhtraVietNam) - Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng chủ...