Bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi

Bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Các ý kiến của đại biểu Quốc hội rất xác đáng, tâm huyết với công tác phòng, chống rửa tiền nói chung, cũng như việc xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nói riêng.
Hoạt động giao dịch bất động sản và tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền
Hoạt động giao dịch bất động sản và tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Cuộc cách mạng 4.0 đã thúc đẩy công nghệ phát triển nhanh chóng, việc sử dụng tài sản ảo ngày càng phát triển, đi cùng cùng với đó...
Nhiều điểm cần sửa đổi trong Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Nhiều điểm cần sửa đổi trong Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) sau gần 10 năm thi hành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những...
Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền
Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ mới ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy...