Bình Phước tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bình Phước tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo

(ThanhtraVietnam) - Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, trong 9 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm (trong kỳ tiếp nhận 111 đơn; kỳ trước tiếp nhận 114 đơn); nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung ở những vấn đề như đất đai, nhà cửa, chế độ chính sách.
Lạng Sơn tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lạng Sơn tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Qua 9 tháng đầu năm 2023, công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại tỉnh Lạng Sơn cho thấy nhiều kết...
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Thanh Hóa
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Thanh Hóa
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 28/9/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi tiếp công dân...
Đắk Lắk còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
Đắk Lắk còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
(ThanhtraVietNam) - Tại Đắk Lắk trong 9 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành đã cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp...