Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng

Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng

(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thanh tra về một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo.
Công bố lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Công bố lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/ND-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông báo Lịch Tiếp công...
Bộ LĐTBXH nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Bộ LĐTBXH: nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Bộ Lao động...
Để người dân thực sự là “trung tâm”, là “chủ thể” trong hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Để người dân thực sự là “trung tâm”, là “chủ thể” trong hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan...