100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thị xã Sa Pa, Lào Cai được giải quyết

Thứ bảy, 12/11/2022 07:33
(ThanhtraVietNam) - 10 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành thị xã Sa Pa, Lào Cai đã tiếp 535 lượt công dân. Công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của thị xã và UBND các xã, phường đều được tiếp đúng quy định, đạt tỉ lệ 100%. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 18 đơn, đã giải quyết 18/18 đơn, đạt 100%.

Trong năm 2022 tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên phạm vi toàn thị xã Sa Pa có chiều hướng gia tăng, các nội dung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường GPMB tại các dự án như: Dự án Trung tâm hành chính, sắp xếp dân cư Tây Bắc...

Một số vụ việc phát sinh từ nhiều năm trước như Dự án Chợ Văn hóa - Bến xe khách; Dự án đầu tư “Trồng, nhân giống cây ăn quả, cây dược liệu, chế biến hoa quả và dược liệu” tại Tổ 12, 13 thị trấn Sa Pa (nay là Tổ 01, Phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa) của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ....

Một số vụ việc phát sinh từ nhiều năm trước đã được các cấp giải quyết, kiểm tra, rà soát nhiều lần nhưng công dân vẫn không nhất trí tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan của tỉnh, Trung ương đề nghị giải quyết.

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân giai đoạn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19

Quá trình giải quyết, các cấp, các ngành và người có thẩm quyền giải quyết đều thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Đặc biệt, công tác tổ chức đối thoại với người khiếu nại bảo đảm công khai, dân chủ, phản ánh đầy đủ tình tiết, bản chất vụ việc, làm cơ sở giải quyết vụ việc một cách khách quan, đúng quy định pháp luật.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường đã được thực hiện đầy đủ đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã, Ban tiếp công dân thị xã và UBND các xã, phường được duy trì thường xuyên đã đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, các ý kiến, kiến nghị của công dân đã được giải quyết kịp thời.

10 tháng năm 2022, các cấp, các ngành tiếp 535 lượt, trong đó thị xã tiếp 177 lượt; cấp xã, phường tiếp 358 lượt. Công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của thị xã và UBND các xã, phường được tiếp theo đúng quy định đạt tỉ lệ 100%.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước là 18 đơn, đã giải quyết 18/18 đơn, đạt 100%. Trong đó, đã giải quyết 17/17 vụ khiếu nại, đạt 100%; 01/01 vụ tố cáo, đạt 100%.

leftcenterrightdel
Công dân trình bày các nội dung kiến nghị, phản ánh 

Thanh tra thị xã Sa Pa cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm hơn, đã đề ra và thực hiện chủ trương, biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; Thị ủy, HĐND và UBND thị xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thời gian tới, UBND thị xã Sa Pa sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hạn chế để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp theo Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 về việc thành lập tổ rà soát đơn thư tồn đọng phức tạp trên địa bàn thị xã để kịp thời nắm bắt, đôn đốc, thống nhất phương án giải quyết từng vụ việc, tổ chức đối thoại đối với công dân và đề xuất phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Phấn đấu giải quyết xong 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, không có vụ việc tồn đọng và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp như hiện nay. Động viên, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Đình Hùng - Thanh tra thị xã Sa Pa

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra