Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh mới vụ việc phức tạp

Thứ hai, 31/07/2023 17:32
(ThanhtraVietnam) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung giải quyết; lãnh đạo các cấp tiếp công dân định kỳ và đột xuất chỉ đạo xử lý kịp thời vụ việc, không để phát sinh mới vụ việc phức tạp.

Trả lại 1.084m2 đất, bồi thường bổ sung cho tổ chức, cá nhân

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ việc khiếu nại (KN) thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.048 vụ (tháng 12/2022 chuyển qua 184 vụ), tăng 295 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ. Số vụ đến hạn phải giải quyết là 795 vụ; đã giải quyết 726/795 vụ, đạt 91,32%, trong đó nội dung khiếu nại chủ yếu về lĩnh vực hành chính, trong đó về đất đai, nhà cửa (chiếm 93,42%).

Cùng kỳ có 43 vụ việc tố cáo (TC) thuộc thẩm quyền giải quyết là 43 vụ (tháng 12/2022 chuyển qua 16 vụ), giảm 04 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ; đã giải quyết 29/32 vụ, đạt 90,62%. Nội dung tố cáo vẫn chủ yếu đối với hành vi hành chính của công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

leftcenterrightdel
 Tiếp công dân định kỳ tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ảnh: Cổng TTTP

Cùng với đó, công tác tiếp công dân đã tiếp tổng số lượt tiếp 2.271 lượt với 2.538 người; tổng số vụ việc tiếp là 1.974 (tiếp lần đầu 1.753, tiếp nhiều lần 211); số đoàn đông người được tiếp là 09 đoàn/07 vụ việc với 204 lượt người. Riêng Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 10 lượt với 27 công dân tham dự.

Thông qua giải quyết KN, các ngành, các cấp trong tỉnh đã kiến nghị trả lại cho tổ chức, cá nhân 1.084m2 đất; bồi thường bổ sung theo quy định; tiến hành khảo sát giá đất cụ thể để tính bồi thường vào thời điểm thu hồi đất; đồng thời, tiếp tục tính toán bồi thường bổ sung đối với các vụ công nhận đơn.

Thực tế giải quyết có thể thấy nguyên nhân của tình hình KN, TC chủ yếu xuất phát từ việc thu hồi đất để thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc giá trị quyền sử dụng đất liên tục biến động theo hướng tăng cao như hiện nay làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân dẫn đến phát sinh KN,TC.

Việc định giá đất để bồi thường bằng tiền còn có sự chênh lệch lớn về giá thực tế trên thị trường, dẫn đến người dân không đồng thuận, KN yêu cầu được bồi thường bằng đất.

Ngoài ra, người KN đòi quyền lợi không chính đáng, ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, hoặc không thực hiện các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; một số người KN lần đầu không tham dự theo thư mời đối thoại của đơn vị chủ trì tham mưu giải quyết nên không nắm bắt thêm được các quy định pháp luật có liên và tiếp tục KN lần hai.

Mặt khác, trong công tác thu hồi đất để triển khai dự án còn bộc lộ thiếu sót trong quá trình đo đạc, đền bù, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương; qua đó, chưa giải quyết đầy đủ quyền lợi cho người dân, dẫn đến phát sinh KN.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng thời gian trước đây (chủ yếu tại TP Vũng Tàu) chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến người dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, xây dựng nhà ở không có giấy phép, sai phép; người dân tự ý phân lô, bán nền cho người khác,...

Song song với các kết quả trên, công tác giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, trong thời gian qua được Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp; đồng thời đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ để thúc đẩy tiến độ cũng như thống nhất hướng giải quyết đối với các vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài. Kết quả đến ngày 14/6/2023, trên địa bàn tỉnh còn 03/26 vụ, trong đó: 01 vụ đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để chỉ đạo xử lý; 02 vụ còn lại UBND tỉnh đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của tổ chức, công dân luôn được các các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung giải quyết. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN,TC được dư luận xã hội quan tâm; đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ để giải quyết vụ KN tồn đọng, phức tạp, kéo dài; xây dựng lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp công dân định kỳ và đột xuất để chỉ đạo xử lý kịp thời vụ việc, không để phát sinh vụ việc phức tạp, không phát sinh “điểm nóng” về KN,TC; không có đoàn KN,TC đông người của tỉnh ra các cơ quan ở Trung ương. Kết quả công tác giải quyết KN, TC đã góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc giải quyết KN, TC có một vài trường hợp còn chậm so với quy định. Nguyên nhân một phần là do số vụ thụ lý mới tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2022; bên cạnh đó, có vụ việc phức tạp cần phải có thêm thời gian để xác minh làm rõ nên phải xin gia hạn giải quyết. Ngoài ra, còn 03 vụ KN tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, còn cần tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự

Dự báo trong thời gian tới, tình hình KN, TC của công dân trên địa bàn tỉnh sẽ còn phát sinh nhiều, tiềm ẩn yếu tố phức tạp. KN đông người, vượt cấp có thể phát sinh ở những nơi triển khai các dự án để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích công cộng ... không làm tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không quan tâm, chú trọng đúng mức đến công tác vận động, thuyết phục, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Vì vậy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC với nhiều giải pháp, nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC.

Hai là, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; các đề xuất, kiến nghị, phản ảnh của công dân tại các kỳ tiếp dân phải được tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời. Làm tốt công tác nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC mới phát sinh; chủ động nắm tình hình các vụ đông người, phức tạp trên địa bàn để kịp thời giải quyết. Trước mắt, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, các vụ xác minh, rà soát UBND tỉnh đã có văn bản đôn đốc. Đối với đơn đã giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định nhưng công dân vẫn tiếp tục có đơn mà không có tình tiết mới, không có căn cứ thì ban hành thông báo không thụ lý công khai theo quy định pháp luật. Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết KN, TC; có biện pháp đề xuất, tháo gỡ, giải quyết đối với các quyết định, kết luận còn vướng mắc.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường, giá đất thực hiện bồi thường, bố trí tái định cư khi thu hồi đất; tăng cường quản lý về đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính ở các cấp.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; nâng cao chất lượng giải quyết công việc; khắc phục những tồn tại trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh KN, TC; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn đối với người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế phát sinh đơn thư KN, TC.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Năm là, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh duy trì công tác theo dõi, nắm chắc tình hình tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh; kịp thời phối hợp, báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KN, TC.

Định kỳ hàng tháng, Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát, đôn đốc các vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh còn tồn đọng quá hạn; hàng quý, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị giải quyết các vụ việc còn tồn đọng.

Sáu là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; trong đó Trung ương sớm cho ý kiến chỉ đạo đối với 02 vụ KN nằm trong danh sách các vụ tồn đọng.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra