Bắc Ninh giải quyết được 75% đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền

Thứ tư, 18/10/2023 15:31
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 3.348 lượt công dân và đã giải quyết được khoảng 75% số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNPA) thuộc thẩm quyền.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đông người, tập trung các giải pháp để giải quyết bảo đảm đạt quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn trong giải quyết các vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Nếu lịch tiếp công dân định kỳ trùng ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày tiếp công dân sẽ được bố trí vào những ngày làm việc tiếp theo. Sau mỗi phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Ban Tiếp công dân đều ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung giải quyết KNTC, KNPA của công dân theo quy định.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (ngồi thứ tư từ trái qua) tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh. Ảnh: baodantoc.vn  

Công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, UBND tỉnh còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo và thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp 3.348 lượt công dân, tăng 818 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2022, số người được tiếp là 5.195 người; tương ứng với 2.495 vụ việc, tiếp lần đầu 430, tiếp nhiều lần 2.065; số đoàn đông người được tiếp là 87 lượt đoàn với 1.960 người. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 3.395 đơn, tăng 71 đơn so với cùng kỳ năm 2022; gồm kỳ trước chuyển sang 35 đơn và tiếp nhận trong kỳ 3.360 đơn. Số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.883 đơn với 1.519 vụ việc. Toàn tỉnh đã giải quyết xong 60 đơn trong số 80 đơn KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ khoảng 75%.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ các văn bản pháp luật quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý về đất đai, môi trường; về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và quản lý...

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ có vi phạm được phát hiện qua công tác giải quyết tố cáo.

Đối với việc kiểm tra, rà soát lại việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, đông người, tỉnh Bắc Ninh có 06 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài cần phải xem xét, chỉ đạo giải quyết. Trong đó, có 05 vụ việc đã có quyết định, kết luận, văn bản giải quyết, 01 vụ việc đã có kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối với các bị can có sai phạm.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chỉ đạo tăng cường phối hợp, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 290-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, các sở ngành, huyện thị xã, thành phố đã có sự vào cuộc tích cực hơn, tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Kịp thời chỉ đạo tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong công tác tiếp công dân, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được nâng lên; kết quả giải quyết đơn thư góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong 3 tháng còn lại của năm, tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Đồng thời, tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật; tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh, tập trung ở xã, phường, thị trấn./.

 

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra