Bắc Ninh: Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 75%

Thứ ba, 08/08/2023 14:47
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đông người, tập trung các giải pháp để giải quyết bảo đảm đạt quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết xong 30/40 đơn KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75%.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); nhiều vụ việc KNTC được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không phát sinh "điểm nóng", vụ việc nổi cộm. Công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn được UBND tỉnh  lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, UBND tỉnh còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo và thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

 Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn tổ chức tiếp đột xuất nếu công dân có vụ việc phát sinh hoặc công dân có nhu cầu. Sau mỗi phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Ban Tiếp công dân đều ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: bacninh.gov.vn

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp 1.646 lượt công dân, tăng 488 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2022, số người được tiếp là 2.679 người; tương ứng với 1.234 vụ việc. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 1.634 đơn; trong đó có 995 đơn đủ điều kiện xử lý, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 40 đơn. Toàn tỉnh đã giải quyết xong 30 đơn trong số 35 đơn KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75%.

Bên cạnh đó, tình hình công dân gửi đơn thư vượt cấp đến Chủ tịch UBND tỉnh có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh có diễn biến phức tạp và tăng mạnh, đặc biệt là công dân khiếu kiện vượt cấp lên các phiên tiếp công dân định kỳ của Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh. Các vụ việc vượt cấp 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản đã được Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số vụ việc tồn đọng, quá hạn chưa giải quyết, hoặc đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ các văn bản pháp luật quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý về đất đai, môi trường; về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị... Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ có vi phạm được phát hiện qua công tác giải quyết tố cáo.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, các sở ngành, huyện thị xã, thành phố đã có sự vào cuộc tích cực hơn, tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Kịp thời chỉ đạo tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong công tác tiếp công dân, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được nâng lên; kết quả giải quyết đơn thư góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, người đứng đầu phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Khi có công dân khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân trung ương; công dân tập trung đông người tại cổng Trụ sở UBND tỉnh, các cơ quan của tỉnh, nhà riêng các nhà đồng chí lãnh đạo tỉnh, cơ quan có trách nhiệm phải phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp công dân, đưa công dân về địa phương và tập trung xem xét giải quyết theo quy định. 

Bố trí cán bộ tiếp công dân có phẩm chất chính trị, kỹ năng chuyên môn; có tinh thần trách nhiệm trong công việc, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng; thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng, trang phục cho cán bộ tiếp công dân theo quy định. Đối với những cán bộ, công chức làm tốt công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết KNTC có quá trình cống hiến cần quan tâm xem xét trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm.

Đồng thời, tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật; tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh, tập trung ở xã, phường, thị trấn./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra